1 mar

20/3 kl 19 Kloster havn – generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  i Kloster havn                   

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00

Staby Sognegård lille sal.

Forslag til pkt.5 skal være bestyrelsen i hænde, 8 dag før generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægt:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  1. kontingenter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand+ 1. bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 7. Valg af 2suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. eventuelt
  1. Havnens dag