6 mar

25/4 kl 19:30 Staby højskole – Natur

Naturpark Nissum Fjord og Husby Klitplantage

 

fortalt af skovfoged Jens Henrik Jakobsen og Jens Hedevang.

 

 

I respekt for at Staby er hjemsted for en af landets ældste højskoler, der siden blev til Staby Efterskole, har vi skabt ”Staby Højskole den 25.”

Højskolen har til huse i Staby Sognegård og kommer til at foregå som aftner, hvor der kommer én eller to oplægsholdere.

Højskolen har fokus på det indblik og udsyn i verden med afsæt i den viden og erfaring, som ligger hos folk i området. For selvom vi kender hinanden, ja endog godt, så ved vi alligevel ikke så meget om det andre går og beskæftiger sig med til daglig.

Måske man har en hobby, måske har man oplevet noget der ændrede ens liv, måske vil man gerne delagtigøre andre i den hverdagsviden man selv ligger inde med.

Formålet er at vi bliver klogere på vores omverden og hinanden, og har nogle hyggelige aftner.