1 mar

28/3 kl 19 GF GUF

Generalforsamling i Staby-Husby GUF

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

i Staby-Husby GUF.

Torsdag den 28. marts – kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Nørrevej 19

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

Mail: stabyhusbyguf@gmail.com