13 dec

5/3 kl 20 Generalforsamling i Aktiv Staby

Dagsorden 

Forslag bedes indsendes til formanden senest den 1/3 på hanneherskind@hotmail.com eller lægges i postkassen på Stabyvej 63.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent, forslag:

Foreninger 500 kr.

Person 125 kr.

Husstand 250 kr.

Pensionist 75 kr

 

  1. Indkomne forslag
  2. Valg af bestyrelse og suppleanter
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
  4. Eventuelt