Aktiv Staby

Aktiv Staby er områdets borgerforening.

Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen indvalgte medlemmer og i øjeblikket 6 repræsentanter fra områdets øvrige foreninger.  På den måde sikrer vi samarbejde mellem områdets  beboere og at de enkelte foreninger ikke kommer til at lave “dobbeltarbejde”.

Aktiv Staby har til formål at skabe vækst i Staby og omegn.

Vi har fokus på aktiviteter og nytænkning indenfor natur, kultur og social omsorg.

Vi ønsker at sikre integration af alle borgere i fællesskabet.

Foreningen er bygget op af et netværk af underudvalg. Der er f.eks udvalg for årstidsfester, sognegården, den grønne plads, kommunikation mm. I disse udvalg sidder ikke blot bestyrelsesmedlemmer men folk som har et område som deres interesseområde.

Sidder du med lyst til at være med i en gruppe er du mere en velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Vi vil gerne have så mange som muligt, til at være aktive i vores forening, og mange bidrager ved at hjælpe med både store og små ting året igennem.

Bestyrelsen for Foreningen Aktiv Staby pr. 26. marts 2016

Formand : Hanne Arberg  hanneherskind@hotmail.com  61267862

Kasser:  Hanne Winther   hanne-winther@hotmail.com    20420444

Sekretær: Trine Bøndergaard  trine.kynde72@gmail.com 20431244

Næstformand/frivilligkoordinator Gitte Pahl gittepahl1962@outlook.dk 22376921

Gunnar Thesbjerg: selbjerg@hotmail.dk         97492080 / 40414105

Foreninger:

Bagbutikken: Trine Thomsen            munkhulevej8@gmail.com

Staby skoles venner: Kent Jakobsen    fam.slyk@gmail.com   23322113

Skolebestyrelsen: Maren Holm J.  MHJO@fvst.dk

Staby-Husby GUF: Jens Kirkeby    stabyhusbyguf@gmail.com  72283328

Menighedsrådet: Birgitte Eskildsen birgitte.eskild@gmail.com   42261559

Husmoderforeningen: Else Susgaard  elseharry@mail.dk         27992332

Kloster Havn: Gudmund Heinsen heinsen51@live.dk               52376929