Bestyrelsen i Aktiv Staby

Bestyrelsen for Foreningen Aktiv Staby pr. 5. marts 2018

 

Formand: Hanne Arberg – 61267862 hannearberg@gmail.com

Næstformand Helge Thomsen 23934595 – famthomsen@hotmail.com

Kasser: Hanne Winther – 20420444/hanne-winther@hotmail.com

Sekretær Kirsten Agerbo 6154 4018 – kirsten_agerbo@hotmail.com

Peter Eskildsen 26935532 – herredstoft@get2net.dk

 

Konstitueret den 20/3 2018

 

 

 

Udlejning af Staby Sognegård

Jonna og Søren Ole Dahl

30466990/stabysognegaard@gmail.com

 

Madklub tovholder:

Henny Simonsen – 21152195/hennysimonsen@icloud.com

 

 

Foreninger:

Bagbutikken: Trine Thomsen            munkhulevej8@gmail.com

Staby skoles venner: Kent Jakobsen    fam.slyk@gmail.com   23322113

Skolebestyrelsen: Niels Christian Rønholt knygsand@gmail.com

Staby-Husby GUF: Jens Kirkeby    stabyhusbyguf@gmail.com  72283328

Menighedsrådet: Ane Thomsen anethomsen2@gmail.com

Kloster Havn: Gudmund Heinsen heinsen51@live.dk               52376929