Kandidat til Årets Landsby

(Herunder er vores ansøgning til Holstebro kommune om at blive årets landsby 2014, vi fik et pænt afslag med opfordring til at forsøge til næste år –  Det gør vi selvfølgelig .-))

Staby – i 1000 år- vi tager 1000 mere

 

Staby ligger vest for Ulfborg 9 kilometer fra Vesterhavet midt i landet mellem Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Staby er ikke nogen storby (ca. 800 borgere i sognet) , men hvad der ikke er i størrelse er der til gangæld i ildsjæle og engagement!

I Staby har vi en fantastisk velfungerende folkeskole med stigende elevtal, børnehave, sfo, Sognegård og  tre nærliggende efterskoler. Byen har en købmand samt forskellige andre mindre og større erhvervsdrivende, herunder håndværkere og landbrug.

 

For snart to år siden så det lidt sort ud for Staby. Sognegården, byens faste samlingssted gennem mange år var blevet lukket. Men samtidig med lukningen var der i gangsat et ny udviklingsarbejde som gik ud på at skabe nye aktiviteter for borgerne i byen. Gruppen, der var blevet nedsat af et stort borgermøde, hvor der mødt mere end 150 borgere op, bestod af repræsentanter for byens mange foreninger, skolen og menighedsrådet.

Ud af dette arbejde opstod der i løbet af det næste år en række aktiviteter, der blev afholdt kajaksejlads, fællesspisning ved havnen, bævertur, kunsten i bevægelse, juletræsfest, dilletant og fastelavn. Alle arrangementer med det tilfælles at det strømmede til med folk fra hele sognet i alle aldersgrupper.

I løbet af året blev der sammen med kommunen blevet et innovativt samarbejde med kommunen for at få Sognegården genåbnet som nøglehus drevet af byen. Dette resulterede i at vi blev enige om at ændre vedtægterne for den gamle sogneforening, så foreningen favnede bredere end hidtil, og fik åbnet bestyrelsen op så den nu er et samlingssted for alle byens foreninger. Vi ændrede også navnet til det vi er – Aktiv Staby.

Der er nu gået et år siden vi startede udviklingsprojektet i samarbejde med Holstebro Kommune – i skrivende stund er vi nået rigtig langt med sognegården. Ét hold af frivillige tager sig af det praktiske omkring sognegården, mens andre tager sig af årstidsfester, dilettant, og madklubben som vi afholder hver den 5., klubben har 137 medlemmer fra 0-92 år. Det svarer til at der i København skulle være 187.000 medlemmer i madklubben!

Sideløbende med denne proces er der for 1½ år siden bag købmandsforretningen på købmandens initiativ blevet åbnet en genbrugsbutik. Butikken er startet op og drives af en flok på andre 10 frivillige som holder åbent 3 gange om ugen. Bagbutikkens overskud går til byens foreninger.

Ikke nok med det, så er der en gruppe af bedsteforældre som sørger for at skolebørnene får varmt mad en gang om ugen.

Sidst nævnt er der endnu helt andre frivillige som sørger for byens grønne område ser pænt ud, de slår græs og ordner bedene sommeren igennem.

Vores menighedsråd og præst sørger også for nogle ganske specielle ting, udover det sædvanlige, nemlig etableringen af voksenvenner for børn som trænger til sådan en, i samarbejde med skolelederen.

For nylig har menighedsrådet sammen med Aktiv Staby startet en ny klub onsdag i formiddag, hvor man kan mødes i lillesal i sognegården til en kop kaffe og et spil kort. Klubben er allerede ganske populær og har blik for at få mennesker med som ellers ikke var kommet hjemmefra. Der opstår på denne måde en helt unik og for de kommunale kasser gratis, mulighed for at sikre en omsorg for de svageste og ensomme ældre i landsbyen, analog til initiativet til selv at tage et ekstra ansvar for vores børn.

 

Alle disse aktiviteter er grunden til at vi mener at vi i vores landsby er kandidater til årets landsby.

Vores kandidatur er ikke baseret på nogen storslået enkeltpræstation, men baseret på det helt særlige engagement, der præger snart sagt alle borgerne herude, et engagement der skaber liv og livskvalitet, fællesskab og glæde.

 

Vi har i Staby formået at aktivere den ”tredje sektor”, som aktiv omsorgstager og igangsætter for den driftige og nytænkende udvikling af vores område. En aktivering der ikke kun gavner os der bor her, men forhåbentlig også kan danne inspiration for andre.

 

Fælles for alt hvad der sker i Staby er nemlig, at det er præget af stor tolerance og mangfoldighed. Vi er gode til at skabe fællesskaber, vi er gode til at få alle aldersgruppe med i fællesskabet. Vi har både tradition og nyskabelse. Men først og fremmest har vi viljen til at ville hinanden og vores by. Her er vi alle lige, man skeler ikke til uddannelse eller job, her er tolerance og kærlighed. Derfor er det rart at være her for alle og det er nemt at falde til som tilflytter. Staby er et sted hvor der netværkes og hvor alle lige kender en der lige kan give en hånd eller har en ide. En landsby man bliver glad i, for og med.

Her oplever børn sammenhold og fællesskab og får en fantastisk mulighed for at vokse op i et sundt og stabilt samfund i en helt fantastisk natur.

 

For mere inspiration og viden om vores unikke sted og udvikling kan vi anbefale et kik på vores nye hjemmeside, hvor vi man bl.a. studere aktivitetsniveauet i byen og vores fokus på at tiltrække tilflyttere.

 

www.staby.nu

 

Hvis man med ”årets landsby” ønsker at fremhæve en landsby der kan og vil, må (Aktiv) Staby være det oplagte valg!

 

 

Venlig hilsen

Aktiv Staby