Menighedsrådet

kirke

Medlemmer:

Formand: Birgitte Eskildsen mail birgitte.eskild@gmail.com
Næstformand : Ane Thomsen
Kasserer: Henning Rindom
Kontaktperson: Henrik Thaysen Olesen
Kirkeværge: Edith Bennedsgaard
Sognepræst Arne Aa
Læs mere om Staby Kirke på kirkens hjemmeside stabykirke.dk