Året der gik, formandens beretning

Formandens beretning 2021

Coronaen har også i vores forening sat sit præg på året der er gået.

Året startede ellers godt ud, dilettanterne øvede løs på deres forestilling, madklubben mødtes som sædvanligt hver den 5. Forårets højskoleaftner var planlagt. 75 året for befrielsen skulle fejres. Sognegården blev lejet ud til dette og hint – alt gik godt.

Men ikke mange dage efter sidste generalforsamling flyttede virussen fra Kina ind hos os. Dilettantforestillingen har vi stadigvæk til gode, højskoleaftnerne blev aflyst og udsat. Maden den 5. måtte vi undvære. Varm onsdag kunne ikke mødes. Der var heller ingen sommerfest. En mindre sankt Hans blev dog afviklet på Ledgaarden.

Vi nåede lige i efteråret at have en koncert foran sognegården – en fantastisk sensommer solskins søndag. Aj hvor vi nød det – og det gav også lidt i den efterhånden slunkne sognegårdskasse.

For mange mange udlejninger var naturligvis blevet aflyst og ja det ses jo på regnskabet.

Det meget meget spændende kloaksepareringsprojekt som var i værksat mellem Holstebro Kommune, Vestforsyning og os rullede faktisk derudad – I januar havde vi jo holdt det store møde med de mange ideer – også blev der ellers også bremset for det – og dog – De af os som havde meldt os til de 3 arbejdsgrupper fortsatte nemlig med at mødes for at arbejde videre med oplægget – sådan at da den officielle del af arbejdet blev taget op igen i efteråret  – havde vi noget at byde på.

Projektet gled ud over stepperne i efteråret – indtil en beslutning fra byrådet om at der først i 23-24 skulle findes penge til projektet satte det hele lidt i stå. Det som sker i øjeblikket er at vi dog arbejder ihærdigt videre alligevel med sammen med Holstebro Kommune og Vestforsyning at få gang i elementer fra projektet som godt kan etableres på forhånd – konkret arbejder vi på en midlertidig trafikdæmpning og etablering af et grønt område på Toften incl en sø.

En proces omkring fjernvarme har været i gang men desværre er der ikke nok tilmeldte til dette. – Kun 35 ville være med.

Anita har bebudet at hun vil gå på efterløn her den ¼. Året er således også gået med arbejde i købmandsgruppen, her er der blevet samlet ind til etablering af et anpartsselskab og arbejdet målrettet på at finde den person som har lyst, evner og mulighed for at blive vores næste købmand. Det nye købmandssetup bliver en opfrisket butik med flere forskellige dagligvarer, til lavere priser under kæden ”Min Købmand”  –  Der er tale om en fremtidssikret løsning hvor det er kutyme at borgerne i området lægger deres daglige  handel. Og på fredag holdes der generalforsamling i dette selskab, så vi kan komme videre.

I går fik jeg at vide at bagbutikken lukkede, hvilket undrede mig både som formand for foreningen her og også som ejer af bygningen. Jeg vil gerne her overfor byen understrege at der naturligvis gerne må være bagbutik i lokalet fortsat, hvis nogle skulle have lyst til at drive det videre kan man bare henvende sig til mig eller bestyrelsen fra Aktiv Staby.

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til alle for året som er gået. Sognegården er blevet passet, bagbutikken har tjent penge til os, købmanden er blevet malet. Græsset er blevet slået, den glade have og den grønne plads har igen stået rigtig flot det er så dejligt at bo i en by hvor alle bidrager med det de kan hver i sær.

Tak til bestyrelsen og en særlig tak til Lone Stage som går ud af bestyrelsen efter i aften.

Staby den 23/3 2021

Formandens beretning Aktiv Staby 2020

Staby – et fællesskab. Bestyrelsen arbejder med principper om at sige ”ja”, vi vil gerne have alle med – vi vil gerne have at alle der får en idé, har lyst til at noget skal ske – træder til og gør det. Vores vedtægter er konstrueret til det – muligheden for nedsættelse af arbejdsgrupper.

Aktiv Staby fungerer på den måde at har man lyst til at lave noget, så tager vi ja-hatten på. Man kan med lethed etablere sig som en undergruppe under Aktiv Staby, og starte noget nyt op. Der hvor vi som bestyrelse kan være behjælpelig er f.eks. ved at man kan låne sognegården uden at betale leje, eller har man brug for noget økonomi til et eller man gerne vil, jamen så er man velkommen til at spørge.

For et år siden arbejdede vi i bestyrelsen med forskellige projekter og havde nedsat eller søgte efter personer til arbejdsgrupper – Vi arbejdede med et grønt område på Toften og ønskede os et vejudvalg.

Da vi kom til august, blev vores måde at arbejde på stillet lidt i bero, samtidig med at Frank meldte sig på banen, sammen Jane og Nick i den vejgruppe vi længe havde ønsket os, for kommunen og Vestforsyning havde henover foråret og sommeren været i en proces, som resulterede i at vores landsby blev udvalgt som dét sted, man ville lave et projekt, som forener kloakseparering og byfornyelse.  Vi har været til borgermøde, mange er blevet interviewet – der er kommet professionelle folk til, og i går var følgegruppen herunder bestyrelsen til møde om det konceptkatalog, som er resultatet af det arbejde.

Det var en fed oplevelse, da jeg fik det i min mail i fredags, for det jeg læste, indholdet, ja det sammenfattede faktisk meget præcist de mange ønsker og små-projekter, som vi har arbejdet med i aktiv Staby de seneste år. Så sikke en gave at få hjælp nu, til at realisere noget af det vi alle længe har ønsket os.

Medlemsskabet af Vesterhavsklyngen har givet os meget opmærksomhed i form af arbejdet med ungehuset– Vi håber det bliver et sted som kan blive et aktiv for hele klyngen i fremtiden. Undervejs har vi set at der er et generationsskifte på  vej, de som startede er blevet lidt trætte, – Og alle som har arbejdet med den slags ved jo godt, at selvom man har mest lyst til ”bare at gå i gang”, så skal der være styr på formaliteterne – og disse har krævet kræfter af styregruppen og måske også gjort målene for huset lidt uklare – For når man får lovning på mange penge, som vi jo har fra Real Dania, jamen så følger der også nogle krav og forventninger med, og disse har måske være lidt ved siden af det egentlige ønske. For gutterne, som det mest var, de ville bare gerne tage fat og lave noget, give huset en kærlig hånd og gøre det til deres. Men de skulle hele tiden vente. Og skal man have mange penge, så kan man også synes at man skal være mange unge, så pludselig gik der en del energi i at rekruttere medlemmer og udvide brugerkredsen. Men hvis vi nu lige stopper op og tænker sig om, så mener jeg ikke det er det som skal være målet. Vi bor jo i et tyndt befolket område. Målet med ungehuset skal måske mere være at den til enhver tid i området givne gruppe af unge skal have huset som et sted, der er deres. Et sted hvor man har det hyggeligt og rart. Et fristed, et sted man kan sætte sit præg på, men også et sted man føler ansvar for – og har lyst til at give videre til næste generation. Et sted hvor de knap så unge i området, træder til og hjælper, når de unge beder om det. Man kan godt mene at ungehuset derovre ligenu er nede i en bølgedal – der har været kul på de sidste par år og nu er det lidt mere stille, der er nogle nye unge på vej op, som også har interesse, men ikke er helt gamle nok til at påtage sig ansvaret. Huset er ligenu formelt administreret af klyngebestyrelsen, her vil man gerne bakke op, men ser også det vanskelige i, at det virker til at der er få unge som har interessen. Spørgsmålet vi må stille os her i Staby er, hvis klyngebestyrelsen ikke tror på huset kan etableres, om vi så her i byen vil arbejde videre med det, og i så fald skal der være en arbejdsgruppe som vil det, eller om tiden i så fald er moden også set med vores briller, at kaste håndklædet i ringen og lade huset vælte eller om vi skal finde på en anden anvendelse af det. Så skal vi videre nu må jeg siger at det nok et projekt som kræver at vi forener vores kræfter, at nogle vil hjælpe til og mere aktivt gå ind i arbejdet omkring ungehuset.

De sidste par år har vi  ønsket vi os flere hænder til sognegården, og det har vi fået Conny og  Jan gør et kæmpe arbejde med huset her og det er vi glade for – vi kan stadig godt bruge flere frivillige – det er et stort hus med meget aktivitet i perioder.

En anden ting vi har vænnet os til er Bagbutikken, den fejrede har nu eksisteret i 7 år og bruger midler på at støtte projekter i lokalområdet, herunder skolen, madordningen, kunstbannerne og de grønne områder i byen.

Staby Højskole har lavet 9 arrangementer det sidste år- med lokale fortællere og mange tilhørere.

Igen har vi haft forskellige arrangementer og aktiviteter, fastelavn, sct. Hans, dilettant, varm onsdag og madklub, også  blev vi enige om at forsøge os med en høstfest fremfor sommerfesten som de sidste år blandt andet havde lidt under mange andre arrangementer på samme tidspunkt.

Når der skal ordnes ting på den grønne plads og i den glade have så bliver dét bare gjort – tak til jer som tager jer af vores bys fremtoning – og tak til vores lokale virksomheder, som også støtter op og hjælper, når der for eksempel skal julelys og bannere op og ned af lygtepælene.

Vi har fået en ny hjemmeside, den er synkroniseret med Vesterhavsklyngens, her er kalender og mulighed for at skrive små nyheder, samt modtage et nyhedsbrev. I den forbindelse ville det være fedt, hvis nogle fra området havde lyst til at skrive små nyheder herfra.

Jeg glæder mig til at se hvad 2020 ellers bringer og til samarbejdet og arbejdet med spændende projekter.

 

 

Formandens beretning Aktiv Staby 2019

Året har stået i ungdommens og samarbejdets tegn og man kan godt sige at solen igen har skinnet på vores landsby.

Indtrædelsen i  Vesterhavsklyngen har  haft en meget direkte betydning for os, i form af arbejdet med ungehuset som vi jo for ikke så længe siden overvejede at rive ned – nu er det i stedet et sted som kan blive et aktiv for hele klyngen i fremtiden.

Med indgangen til 18 ønskede vi os flere hænder til sognegården, og det har vi fået – vi kan stadig godt bruge flere, måske især nogle som vil tage ansvar for at tjekke huset af, når der har været arrangementer, så varmen f.eks. ikke drøner uhensigtsmæssigt derudaf.

I huset her er der sket forskellige indkøb og mindre forbedringer og af de lidt større at vi har fået penge fra kvikfonden til nye stole – udlejningen i år har været helt god, og vi kører stadig med betalt rengøring for at spare på kræfterne hos de frivillige.

Vores projekt med kommunen som vi startede op sidste år, fik udover at sætte os på landkortet, os til at konkretisere nogle projekter vi i bestyrelsen ville fokusere på. Blandt andet ældreboliger, vuggestue, kunst-motions-oversigtskort udenfor købmanden, nabovenner og et grønt område ved Toften.

Kommunen er faktisk klar til at overdrage Toften til os og vi kan få penge til at plante noget af området til. Jeg tænker at vi skal have etableret en Toften-gruppe som kan bestemme hvor præcist der skal plantes osv, en af udfordringerne er at vi også dermed overtager pasningen af området.

Vi har fået etableret en nabovengruppe, med Lars Thorsen som tovholder og brugt året på at definere hvad den skal  og hvordan den skal arbejde – naboven tanken er som jeg ser det lige til højrebenet i forhold til de ting vi allerede gør i Staby, nemlig at bidrage hver med det vi nu kan, og invitere andre indenfor i fællesskabet– Det er også en virkelig god måde at få vores landsby positivt på landkortet på.

Vi har talt om ældreboliger i nogle år nu, det er ikke en let nød at knække. Vi bliver hele tiden mødt af skepsis iforhold til udlejningen på den lange bane, i den forbindelse er det ikke så let at være landsby – Men hvis I mener at vi skal kæmpe videre gør vi gerne det – Dog må vi anbefale jer at I personligt melder jer ind i Ulfborg-Vemb boligforening, så de kan se at der er medlemmer herude som kunne ønske sig en bolig.

Der er nogle gange folk som møder mig med et, hvor er det godt vi har dig, Hanne, men jeg vil gerne nu her officielt sige, at jeg gør meget lidt, og jeg vil meget hellere sige, hvor er det godt at vi alle har hinanden. For grunden til at tingene kører som de gør, at vi kan holde arrangementer, huset her kørende, byen nogenlunde pæn, og hele to fællesarealer er at så mange af jer bidrager med stort og småt, alene dette er grunden til vores succes i Staby og noget vi alle skal huske at sige hinanden tak for – jeg er meget stolt af at bo i Staby.

En anden ting vi har vænnet os til er Bagbutikken, den  fejrede sit 5 års jubilæum i sommers, på baggrund af bagbutikgruppens store arbejde med Trine og Heidi i spidsen – De gør et fabelagtigt job for vores lokalsamfund og gør projekter mulige gennem deres økonomiske støtte, stor tak til jer for det.

I år har vi også arbejdet på at etablere et samarbejde med Madum, det har resulteret i forskellige henvendelser og ligenu har vi en plan om at de to bestyrelser skal mødes.

I 2019 arbejder vi På kommunikationsfronten med en ny hjemmeside, som kan meget mere end den vi har- den koster osse lidt- men vi får meget for pengene – vi har i år valgt at bruge penge på et indstik i kirkebladet – for på den måde  at forsøge at nå ud til alle med informationer – en manøvre vi planlægger at gentage en enkelt gang i år.

Vi startede Staby Højskole op i september og må sige det er noget af en succes – Birgitte og jeg er højskolegruppen, men kunne godt tænke os en enkelt eller to mere som vil hjælpe med planlægningen heraf.

Vi mangler også stadig at nedsætte en trafikgruppe sådan vi har en plan klar når der skal kloaksepareres– så her er ledige jobs til hvem der måtte ønske det.

I sensommeren kommer en Ny omgang Meetings – hvor vi har fået lov at komme på det kulturelle landkort igen og på den måde er vi hele tiden synlige i forskellige sammenhænge.

Jeg glæder mig til at se hvad 2019 ellers bringer og til samarbejdet og arbejdet med spændende projekter.

Formandens beretning 2018 / generalforsamling 5/3 2018

 

Velkommen til årets generalforsamling i Aktiv Staby, dejligt at se jer.

 

Man kan vist roligt sige at året der er gået har stået i kulturens tegn, i foråret havde vi hele to Odinteater besøg. Og I september kunne man nede midt i byen, i 10 dage se Anne og Sophie Charlottes værk ”Manden med den blå kappe”.

 

Alle 3 begivenheder som sammen med de mere almindelige arrangementer der har været i byen har givet os mulighed for at nyde kunst og kultur lige her hvor vi bor, og jeg tror mange af jer har haft det som mig, og følt en stor stolthed over at bo i en landsby, som kan drive disse ting. Vi må gerne klappe os selv på skulderen og lige minde hinanden om at intet af disse ting var blevet til noget, hvis ikke mange af jer havde involveret jer, stillet jer selv, og jeres ting til rådighed, det var ikke tilfældigt at det var os de valgte at besøge.

 

Ligesom de tre foregående år har der været mange arrangementer og jeg har lyst til lige at nævne nogle af dem.  Foruden madklub hver den 5. og varm onsdag, har der været fastelavn, påskesjov for børnene, dilettant, sommerfest, foredrag, banko og første søndag i advent her i huset. I foråret fik vi ”gjort Staby ren” og ved fjorden har der været grillaften. Igen i år var Sankt Hans på Ledgaard i samarbejde med Husby Sogneforening en succes. Ungdomsklub for 5-7 klasse startede op igen her i efteråret.

 

Man må sige at der har været en utrolig flot opbakning til alt, hvad der er blevet arrangeret, både på deltager og arrangørsiden.

 

 

I køkkenet er der foretaget flere forbedringer, loftet er skiftet, vi har fået en ny emhætte, vores gas er blevet lovligt, et køleskab og fryser er indkøbt, foldedøren er blevet repareret og for nylig fik gulvet en lakering. Siden i sommers har vi tilkøbt rengøring efter fester, for at spare på de frivillige kræfter.

Det er som vi sagde til borgermødet en vedvarende opgave at finde og have hænder nok i arbejdet med huset her, og det er super rart, når der så er nogle som melder sig. En ting er at være med i selve sognegårdsgruppen, noget andet er om man vil give en time eller to i ny og næ, vi hører gerne fra jer.

 

Elisabeth og Karen fungerer stadig som velkomstkomite på vores vegne, de tager på opfordring af jer ud til nytilflyttede borgere. De får vist lidt travlt for husene her i området, bliver solgt i øjeblikket, det kan vi heller ikke tage som andet end et tegn på at omverdenen har fået øjnene op for det vi godt vidste alle sammen i forvejen, nemlig at vi bor et godt sted.

 

De sidste par måneder har vi været meget involveret i arbejdet omkring landsbyklyngen. Meget konkret arbejder klyngen ligenu for at  klubhuset her i Staby kan blive ungegruppens. De unge ønsker sig rigtig meget et sted at være.

For at dette kan blive er realitet, skal der ske dette, at GUF skal beslutte på deres generalforsamling at de vil sælge huset til klyngen. Klyngen skal herefter etableres som formel forening, for at kunne stå som ejer af huset. Derfor har vi arbejdet på højtryk for at finde ud af hvordan et sådan bestyrelse skulle struktureres. Vi er endt med at beslutte at der skal indvælges 2 medlemmer på generalforsamlingen, og at hvert område derudover må indsætte et medlem hver. Det betyder i praksis at vi i staby skal have en repræsentant til dette job. Indtilvidere har det været Hanne og jeg som har deltaget, fordi vi synes det er både vigtigt og interessant, men vi håber en af jer kunne tænke sig at overtage dette på vegne af Aktiv Staby. Generalforsamlingen den 4/4 kan jeg kun opfordre jer til at deltage i.

 

Der er rigtig mange forskellige af jer der er involveret i det frivillige arbejde her i byen, hvad enten det er til arrangementer som planlægning og gennemførelse af sommerfesten, grillaften, sct Hans, 1. søndag i advent, dilettant, madklub, skraldedagen, opsætning af julebelysning, praktisk arbejde i og omkring sognegården, eller at passe den grønne plads og plænen hvor grillbaren lå, den glade have eller bagbutikken. Nogle af jer holder vores stisystemer farbare for grene mv. og det er jo alt det som gør at der er så meget der kan lade sig gøre, at vi hjælper hinanden.

På borgermødet i januar fremlagde vi hvordan det gik med vores projekt med Holstebro kommune, så jeg vil blot her komme med et ”siden sidst”. Vi fik desværre afslag på kommunal støtte til det cykelrutekort vi ønsker at lave henne ved butikken, så nu leder vi efter midlerne andetsteds. Det omtalte ”fællesskabsprojekt” er tilgengæld parat til at gå i luften,  det bliver rigtig godt, vi har fået konkretiseret hvad vi vil. I al sin enkelthed kalder vi det nabovenner. Vi håber vi kan få en gruppe af jer til at gå ind i det, og melde jer. En naboven er én som er villig til at give en håndsrækning til et andet menneske, som gerne vil deltage i byens liv.

Der er ikke sket noget nyt på hverken trafik, vuggestuepladser, eller ældreboliger siden borgermødet udover at linjen til kommunen stadig er varm.

 

Vi drøftede indgående hvordan vi som lokalsamfund kunne sikre at der var en købmand i Staby, også om 10 år. På mødet opstod tanken, at man kunne blive plus-kunde i forretningen, Anita vil herefter give sin status på hvordan det så gik J

 

Vi går et spændende år i møde, hvor vi forhåbentligt får nyt liv i vores klubhus, for øget vores samarbejde i klyngen med alt hvad dette indebærer og med dette synes jeg I skal sige tak til hinanden for året der er gået og alt hvad vi sammen har opnået her i Staby.

 

Formandens beretning 2017 / Generalforsamling 5/3 2017

 

Velkommen til årets generalforsamling i Aktiv Staby, dejligt at se jer.

 

Siden sidste år, har der været gang i den, både her i sognegården og ude omkring i byen.

 

Vi har gang i tre Større projekter lige nu.

 

Det ene er vores eget, vi har startet op I efteråret sammen med Holstebro kommune, som går ud på at øge opmærksomheden på, hvordan kommunen kan bruge de ressourcer vi har i Staby, forkorte afstanden fra kommunekontorerne og herud, samt skabe rammen for samarbejde forvaltningerne imellem. Vi har beskrevet vores område og hvad vi kan byde ind med til forvaltningen  – vi glæder os til at arbejde videre med dette og I hører mere, når det bliver mere konkret.

 

Det andet er projekt er arbejdet med at blive en del af en landsbyklynge, sammen med vore naboer, Husby, Sdr Nissum, Thorsminde og meget gerne også Madum, så vi kan blive en af de 25 landsbyklynger som kan få en opstartsstøtte fra LAG, DGi og RealDania. Vi arbejder derfor ligenu på en ansøgning om dette. Vi tror på det kan styrke alle landsbyerne at være sammen i en klynge og for Stabys del vil det være gavnligt for skolen og lærkereden. Der skal ikke gå noget fra det vi allerede har.

Tanken er at vi står sammen udadtil, og styrker et fællesskab indadtil. Tilsammen har vi i klyngen gode faciliteter, vores havn ligger i Thorsminde, vores hal og plejehjem ligger i Sdr Nissum, skov og hav i Husby og vi i Staby har så skolen og børnehaven. Vi tror på det vil gøre vores stemme stærkere og måske også styrke tilflytning. Vi håber på jeres opbakning til dette og vi er på jagt efter et passende navn. Vi konstruerer klyngen så at hver bestyrelse sender mindst en person til en fællesbestyrelse – Indtil videre har det været Hanne og jeg der er tage til disse møder, men hvis der sidder en af jer som har lyst til at være den som deltager i dette arbejde på vegne af Aktiv Staby ville det være godt.

 

Det tredje er ”Move for life” som er et arrangement med fokus på forskellige former for bevægelse der skal løbe af stablen et døgn den 4 november og er den del af Århus 2017.

 

Fordi det er vigtigt for os at have alle i området med i vores fællesskab, startede

Henny Simonsen i efteråret 2015 med at besøge alle gæstearbejdere i området, for at byde dem velkommen og give dem en åben invitation til at deltage i arrangementer og foreningen.

Her i dette efterår tog Elisabeth og Karen denne stafet op og gik en tur igen, denne gang udleverede de madklubbilletter til alle. Det har været rigtig godt at komme rundt endnu engang og de melder om at vi har mange nye borgere som holder ligeså meget af området som os andre, og som gerne vil være med i vores fællesskab. For at overkomme sprogbarrieren, har de fået oversat den velkomsthilsen som alle der flytter til byen får.

 

Udover at besøge gæstearbejderne har Karen og Elisabeth meldt sig som byens velkomstskomite.

De har rundt og byde alle velkomne som er flyttet til byen indenfor de sidste par år, med en flaske Stabyvin fra Anita og en madklubbillet, og som mange af jer allerede ved, vil de gerne vide det, hvis I får nys om at der er flyttet nye til i jeres nabolag. Det er blevet til  ca 15 nye familier, hvoraf mange er unge mennesker.

 

Ligesom de to foregående år har der været mange arrangementer og jeg har lyst til lige at nævne nogle af dem.  Foruden madklub hver den 5. og varm onsdag, har der været fastelavn, dilettant, sommerfest, herreaften, allehelgens aften, banko og første søndag i advent her i huset. I foråret fik vi ”gjort Staby ren” og ved fjorden har der været grillaften. Igen i år var Sankt Hans på Ledgaard i samarbejde med Husby Sogneforening en succes. Ungdomsklub for 5-7 klasse startede op igen her i efteråret – det kører hver mandag aften ved frivilliges hjælp og de kunne godt bruge lidt flere folk til efteråret.

 

Vi har haft besøg 2 gange af de to franske kunstnere Anne og Sophie-Charlotte. I det hele taget er kulturen for alvor flyttet til byen, her i foråret har vi de to Odinteater projekter og til september kommer Anne og Sophie-Charlotte fra Marseilles igen og viser deres værk i forbindelse med en festival som foregår rundt om hele Nissum Fjord.

 

Igen i år har der været en utrolig flot opbakning til alt, hvad der er blevet arrangeret, både på deltager og arrangørsiden.

 

 

År 3 her i sognegården har igen båret præg af gruppens ihærdige arbejde med at hæve standarden. Hvis vi synes det gik stærkt de to første år, er der sket om muligt endnu mere i det forløbne.

Gruppen har indledt et samarbejde med andre forsamlingshuse i det gamle Ringkøbing Amt, hvor de kan hente inspiration og hjælp til drift af huset.

De to små lokaler bag køkkenet er sat i stand med nyt gulv og skabe, så rummere fremstår ryddelige og overskuelige, gardinerne er blevet vasket og der er kommet rullegardiner op.

I nærmeste fremtid får vi installeret en varmepumpe, som på energirigtig vis kan holde minimumstemperaturen herinde. Vi forventer at det vil nedbringe vores forbrugsudgifter.

Vi har fået ny ovn, køleskab og en ny emhætte står og venter på at blive sat op. Vinduerne i køkkenet og ud til parkeringspladsen er blevet skiftet, betalt af kommunen men skiftet af lokale. Og foruden alt dette er der blevet gjort grundig rent. Vi overvejer om vi har økonomi til at begynde at betale os fra rengøringen i sognegården, for ikke at trække alt for meget på de frivillige kræfter.

 

 

Der er rigtig mange forskellige af jer der er involveret i det frivillige arbejde her i byen, hvad enten det er til arrangementer som planlægning og gennemførelse af sommerfesten, grillaften, sct Hans, Alle helgen, forårsmessen i Ulfborg, herrefrokost, 1. søndag i advent, dillettant, madklub, skraldedagen, opsætning af julebelysning, praktisk arbejde i og omkring sognegården, eller at passe den grønne plads og plænen hvor grillbaren lå, den glade have eller bagbutikken. Nogle af jer holder vores stisystemer farbare for grene mv. og det er jo alt det som gør at der er så meget der kan lade sig gøre, at vi hjælper hinanden.

 

Siden sidst har vi ændret hjemmesiden, så den nu kører bedre på mobilen. Vi fortæller også om arrangementer på facebook, hænger arrangementer på opslagstavlen hos købmanden og bruger torsdagsavisen til annoncering.

 

Aktiv Staby har fået et nyt foreningsmedlem i årets løb, nemlig Kloster Havn. På privatperson siden har vi dog oplevet et fald i medlemmer. Vi tror det beror på forglemmelser, men det understreger også vigtigheden af, at vi får nye medlemmer. Vi overvejer om vi skulle stemme dørklokker når vi uddeler vores informationsfolder her i foråret.

 

Vi opfordrer jer også til at tage fat i dem i kender, når der er arrangementer, også at være opmærksom på at invitere eventuelle nye naboer med.

 

Vi barsler med en gruppe som vi kalder ”Købmandens venner”. Købmandens venner skal være en gruppe, som Købmanden kan bede om hjælp til konkrete opgaver. Det første job Købmandens venner har fået, er at de har hjulpet med at bestille ny energibesparende belysning til butikken. Dette bliver sat op i den nærmeste fremtid.

Vi går et spændende år i møde med blandt andet landsbyklyngen, teater, kunst og kulturprojekter og med dette synes jeg I skal sige tak til hinanden for året der er gået og alt hvad vi sammen har opnået her i Staby.

 

 

 

Formandens beretning 2016 – generalforsamling 5/3 2016

 

Velkommen til generalforsamlingen i Aktiv Staby.

Det er nu to år siden, vi ændrede Sogneforeningens vedtægter og etablerede Aktiv Staby, hvis formål er :  ”at skabe vækst i  Staby og omegn. Dette skal opnås ved fokus på aktiviteter og nytænkning indenfor natur, kultur og social omsorg – sidstnævnte med henblik på at sikre integration af alle borgere i fællesskabet. Foreningen varetager relevant myndighedskontakt i forhold til byens interesser. Foreningen er åben og aktiv i forhold til samarbejde med nabosamfund.”

 

Foreningen har afholdt  7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi har siddet 7-10 personer til alle møderne og byens foreninger har været bredt repræsenteret. Vi oplever at bestyrelsesformen  stadig  fungerer  rigtig godt og møderne bliver, som vi håbede på, et samlingssted og en måde at sikre at alle foreningerne ”trækker i sammen retning”.  Det er lettere at samarbejde foreningerne imellem og skabe aktiviteter på tværs.

 

Jeg har lyst til lige at nævne nogle af de mange aktiviteter der har været i årets løb. Foruden madklub hver den 5. og varm onsdag, har der været fastelavn, første søndag i advent og dilettant  her i huset. I foråret fik vi ”gjort Staby ren” og ved fjorden har der været grillaften. Igen i år var både Sommerfesten på sportspladsen og Sankt Hans på Ledgaard i samarbejde med Husby Sogneforening en succes. I efteråret har der været dameaften og snapseurtevandring. Aktiviteterne har ramt bredt rent interesse og aldersmæssigt og fælles er at der har været en helt utrolig flot opbakning til alt hvad der er blevet arrangeret, både på deltager og arrangørsiden. Derudover er der flittige hænder som har passet hhv den grønne plads og den glade have. 58 + 20

 

I Sognegården er vores forsøgsperiode udløbet.  Året er gået med at får ryddet op og få inventaret på et acceptabelt niveau. Der er indkøbt nye frysere og en gulvvaskemaskine. Kommunen har også fået ordnet nogle af deres løse ender, senest er kloakken som løber under bygningen blevet renoveret. Fremover skal byen selv afholde alle udgifter til drift og indvendig vedligehold . Vi afholdt borgermøde i januar, hvor vi fik byens opbakning til at sige ja til den nye aftale med HK. På borgermødet var der mange som meldte sig til at skabe nye arrangementer og bidrage rent praktisk i sognegården og i byen med stort og småt. Jobbet i den kommende tid bliver at få sat skub i nogle af disse nye tiltag. 31 privat udlejninger på to år.

Der er rigtig mange forskellige af jer der er involveret i det frivillige arbejde her i byen, hvad enten det er til arrangementer som her nævnt, praktisk arbejde i sognegården eller at passe den grønne plads.

Vi har et ønske om at inkludere alle borgere i området i vores foreningsliv, derfor har Henny Simonsen været ude og ringe på hos alle de gæstearbejdere vi har i området, de er blevet budt velkommen og har fået en åben invitation til at deltage i arrangementerne.

 

Kommunikation – Vi forsøger som forening at holde informationsniveauet højt. Når det er sagt er det et af de områder der stadig har et forbedringspotentiale. Alle arrangementer lægges på hjemmesiden som vi vil opfordre jer til at bruge. Den virker ikke helt optimalt på mobil, men på tablet og pc kører det udmærket.  Vi lægger alligevel en gang om året en folder i jeres postkasse, for vi vil gerne nå ud til alle, samtidig med vi gerne vil udfase denne praksis.

Alle arrangementer bliver også sat på opslagstavlen hos købmanden.

Det har været vores plan længe at få en info-skærm op – nu er det også ved at blive realiseret. Så udover at du kan købe friskbagt brød hos købmanden, kan du også snart få friske informationer om arrangementer.

 

Til slut synes jeg I skal sige tak til hinanden for året der er gået og alt hvad vi sammen har opnået her i Staby.

 

 

 

Formandens beretning 2015 – generalforsamling 5/3 2015

 

Velkommen til.

Så er det et år siden vi lavede Sogneforeningens vedtæger om.

Jeg vil gerne lige starte med at læse  formålet for foreningen op:

 

”Formålet er at skabe vækst i  Staby og omegn. Dette skal opnås ved fokus på aktiviteter og nytænkning indenfor natur, kultur og social omsorg – sidstnævnte med henblik på at sikre integration af alle borgere i fællesskabet. Foreningen varetager relevant myndighedskontakt i forhold til byens interesser. Foreningen er åben og aktiv i forhold til samarbejde med nabosamfund.”

 

Vi har siddet 7-10 personer til alle møderne og byens foreninger har været bredt repræsenteret, jeg synes den nye bestyrelsesform har været rigtig god og møderne bliver som vi også ønskede os et samlingssted og en måde at sikre at vi alle ”trækker i sammen retning”. Det er lettere at samarbejde foreningerne imellem og skabe aktiviteter på tværs.

 

I ved det jo godt, men alligevel har jeg lyst til lige at nævne nogle af de mange aktivivteter der har været  i  årets løb. Foruden madklub har der været fastelavn, første søndag i advent, juletræsfest og dilettant, her i huset. Ved fjorden har der været sejlads to gange og en grillaften. Samt Sankt Hans og Sommerfest. Jeg synes aktiviteterne har ramt bredt rent interesse og aldersmæssigt og fælles er at der har været en helt utrolig flot opbakning til alt hvad der er blevet arrangeret.

 

Sognegården er nu i gang med år to, af de to år vi fik lovet underskudsdækning af Holstebro kommune. Vores samarbejde med kommunen har været godt i årets løb, blandt andet er trappen blevet lavet, der er dog stadig nogle hængepartier. Vi ved endnu ikke om vi som forening kan drive sognegården alene ved de penge som kommer ind på udlejning, men vi er ikke i tvivl om at den aktivitet som er her kommer til at dække en meget stor del af udgifterne. Vi går fremtiden i møde med ro i sindet og håber på at HK vil se velvilligt til os set i lyset af hvor meget livskvalitet og fællesskab vores sognegård er ramme om, det har aktivitetsniveauet det sidste år i hvert fald været bevis på.

 

I hverdagen har Skolen stor glæde af sognegården som anvendes til lektiecafe for de store børn.

 

Og tiltaget varm onsdag er der en 20-30 stykker som nyder godt af her i vinter månederne inde i lille sal.

 

Der er rigtig mange forskellige af jer der er involveret i det frivillige arbejde her i byen, hvad enten det er til arrangementer som her nævnt, praktisk arbejde i sognegården eller at passe den grønne plads.

Det er jer der er aktiv Staby! Vi vil gerne have endnu flere med, for der er mange som kan mere end de regner med. Vi er alle sammen noget værd og kan gøre en indsats.

 

Vi har stadig nogle ting i støbeskeen. Vi vil gerne byde nye i vores område velkommen. Vi vil gerne have de mange mennesker som ikke er her fra Danmark men som bor her i området med i vores fællesskab til aktiviteter og arrangementer. Der er en gruppe som arbejdet med at få gang i banko igen. Som vi ser det så er fremtiden i Staby og her i sognegården en fremtid uden begrænsninger, byd ind, skyd løs, det er jer der skaber nye ting.

Logokonkurrencen er forlænget alt er i en pulje men vi vil gerne have flere bud.

 

Til sidst vil vi gerne opfordre jer til at følge kalenderen på staby.nu og på facebook hvor arrangementer slåes op.

 

Staby den 5/3 2015 Hanne Arberg