Generalforsamling Aktiv Staby

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
05/03/2023
20:00 - 21:00

Kategorier


Dagsorden generalforsamling i Aktiv Staby 5/3 2023 kl 20

i Staby Sognegård

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Vesterhavsklyngen
  6. Valg til bestyrelse og suppleanter Jane Hove og Helge Thomsen er på valg, Helge genopstiller ikke.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formand, Hanne Arberg i hænde senest en uge før dvs den 26/2 2022.

Gerne skriftligt i postkassen Stabyvej 63, eller på mail på hannearberg@gmail.com

Der er madklub i Sognegården klokken 18. ikke medlemmer af madklubben er velkomne til at komme og spise med. Man skal melde sig til senest en uge før til madformand Bente Kristensen 50708933

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *