Spring til indhold

Online generalforsamling i Aktiv Staby

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
23/03/2021
19:30 - 20:30

Kategorier


Aktiv Staby afholder generalforsamling tirsdag den 23/3 2021 kl 19:30.

I år er Helge Thomsen og Lone Stage på valg. Lone genopstiller ikke – så nyt bestyrelsesmedlem efterlyses 🙂

Generalforsamling foregår online – man deltager i mødet hjemmefra ved at klikke på følgende link:

https://meet.jit.si/PrimaryUnionsKeyNearly

(man klikker på linket – det virker på alle platforme – husk at sige ja til brug af mikrofon og kamera)

Forslag som ønsker behandlet skal være formand Hanne Arberg i

hænde senest den 18/3 på hanneherskind@hotmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Aktiv Staby

 

Dagsorden generalforsamling i Aktiv Staby 23/3 klokken 19:30

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelse og suppleanter Lone Stage og Helge Thomsen er på valg. Lone ønsker ikke genvalg.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *