Spring til indhold

Staby Højskole, Grundtvig og kvinderne

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
25/11/2019
19:30 - 21:30

Kategorier


Grundtvig og kvinderne

– en forestilling af Else Mathiassen

Else Mathiassen og to musikere besøger

Staby Højskole den 25/11 kl 19:30

Vi fejrer højskolernes 175 års jubilæum og vores indmeldelse i Grundtvigsk forum.

Alle er velkomne, kaffe og kage koster denne aften 50 kr.

………………………………………………………………………………………………

”Menneske først, Christen saa” – alene som skabt
har mennesket allerede en guddommelig status.
”Skolen for livet” – en fri og levende folkeoplysning. ”Det levende ord og den fri samtale” –
demokratiets hjørnesten.
Grundtvigs betydning for sin egen tid og
inspirationen fra hans indsats siden hen kan
næppe overvurderes. Hans liv og tanker blev
i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.
I ”Grundtvig og Kvinderne” har vi valgt at
fokusere primært på de kvinder, der prægede hans tanker, ideer og digtning. Grundtvigs barneår var præget af to kvinder:
Moderen, Cathrine Marie Bang og tjenestepigen, Malene Jensdatter, som han kaldte
Saga eller Sprogmesterinde, fordi hun lærte
ham sange – og fortalte fra den nordiske
mytologi.
Den unge Grundtvig arbejdede som huslærer på et gods på Langeland, og her forelskede han sig hovedkulds i husets frue Constance Steensen de Leth. Hans optagethed
af kvinden og den nordiske mytologi satte
præg på hans digtning. Efter det stormfulde ophold på Langeland og efter en meget
lang forlovelse blev Grundtvig gift med Lise
Blicher, med hvem han fik tre børn.
Ægteskabet var brydsomt og livsvilkårene
problematiske, og på en af sine rejser til England blev Grundtvig optaget af den frigjorte
Clara Bolton. Kvinden med de kulsorte øjne.
Hjemme igen stiftede han bekendtskab med
godsejerinden Marie Toft, og da hans kone
Lise Blicher døde, giftede han sig kort tid efter
med Marie. Hun blev hans store kærlighed,
inspirator og åndsfælle.
I tiden sammen med Marie mødte Grundtvig
Mathilde Fibiger, forfatter til ”Clara Raphaels
12 breve” – den første bog i Norden om kvinders manglende rettigheder.
Marie Toft døde efter kun få års ægteskab,
og Grundvig levede nu alene med deres lille
søn, Frederik, indtil den unge og formuende enke, Asta opsøgte ham. Der kom liv i
huset, Grundvig forelskede sig i den livelige
Asta. De blev gift, og i en alder af 80 år fik
han sit sidste barn, Asta Marie Elisabeth –
opkaldt efter de tidligere koner.
Fortæller Else Mathiassen og musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen vil gennem
tekster fra Grundtvigs sange, musik samt
fortællinger fra hans liv frembringe billeder
af mennesket Grundtvig set i lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede ham.
Performanceforedraget former sig som en
fortælling med indlagte fællessange og musik.
Medvirkende:

Else Mathiassen fortæller, danser og foredragsholder. Medleder og fast underviser på ”Fortælle Akademiet”. Fhv. forstander på Vestjyllands
Højskole. Har bl.a turneret i ind- og udland med
teater- og danseforestillinger. Er pt. også aktuel
med danse- og musikfortællingen: ”Højsangen”.

verdensmusik m.m.
Liv er af dobbelt natur,
Helt kun i mand og i kvinde:
Skiller dem grusomt en mur,
Livet fra begge må svinde

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *