Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling i Aktiv Staby er nu afholdt. Formandens beretning kan læses  her.

Peder Eskildsen, Hanne Winther og Hanne Arberg modtog genvalg for de næste to år.

Frank Weber er nu Aktiv Stabys klyngerepræsentant.

Der var flere som meldte sig til at hjælpe til både i sognegården og i følgegrupperne.

Konceptkataloget er kommet

Den 4/3 var der møde mellem følgegruppen , kommunen og Vestforsyning.

Vi fik præsenteret konceptkataloget – og vi var alle meget positive.

Der er 3 spor i kataloget:

#1 Den grønne pil  (Stabyvej)

#2 Formidlingsporten for natur og kulturhistorie

#3 Laboratorium for bæredygtige lokalsamfund

Meningen er at der skal etableres 3 arbejdgrupper, gerne med 6-10 lokale personer i hver. Disse skal mødes med Holstebro kommune og Vestforsyning den 22/4, 27/5 og den 17/6 – På disse 3 møder skal projekterne konkretiseres så de kan gøres klar til fondsansøgninger.

 

Forår i Staby

I marts måned bliver der nok at tage sig til i vores område:

Allerede den 2. marts, kan man være en del af det nye tiltag, samtalesalon. Kom og debatter køn og kønsidentitet – og får nogle nye nuancer til din egen opfattelse af hvad køn egentlig er.

Torsdag den 5/3 er der generalforsamling, som vi håber mange til bakke op om, der er 3 på valg og alle 3 genopstiller. Vi håber at kunne fortælle lidt nyt om kloaksepareringsprojektet.

Så bliver der to weekender i træk med “gang  i gaden” – det er den 13-14, hvor årets dilettant forestilling løber af stablen – og lørdagen efter den 21. hvor der er koncert i galleriet med MC Hansen.

Den 24. kan man blive meget klogere på genforeningen – dette er i Husby Sognegård.

 

Fyrtårne og Morten DD

I uge 9 er der rig mulighed for at blive muntret op, hvis du også er ved at være træt af regn, gåvejr og blæst.

Det gælder tirsdag den 25, hvor der er højskole i Sognegården. Her handler det om “fyrtårne” – og man kan blandt andet få fortællingen om hvordan det egentlig var at de fik flyttet Rubjerg fyr sidste år.

Torsdag er der foredrag afholdt af jagtforeningen, en aften i selskab med Morten DD, der vil fortælle om Vestjyllands mange spændende dyr.

Se mere om disse arrangementer i kalenderen.

Madhold for 2020

Så er der lavet madhold for 2020 – Er du medlem af madklubben så gå ind og se hvilken måned du skal lave mad. Byt allerede gerne nu, hvis du ved du ikke kan den pågældende dato.

Madklubben har ca 100 medlemmer, der spiser sammen hver den 5. Vil du gerne være medlem så kontakt Elinor Østergaard eller Henny Simonsen. Man kan altid komme med som gæst ved at kontakte madformanden senest en uge før.

Se madholdene her

Et gadekær i Staby?

Kloakseparering bliver en realitet i Staby i 2021-22

Processen der leder frem mod den egentlige separering, er et samarbejde mellem Vestforsyning, Holstebro Kommune og Aktiv Staby.

Vi vil gerne i hele processen have input fra jer.

Den 20/11 er der et idémøde – hvor de første tanker kan komme på bordet og vi fortæller hvad vi ved indtilvidere.

Den 25/11 er der fokusgruppeinterviews med nogle borgere

Den 15/1 kl 17-20:30 er der kreativ workshop

Der er nedsat en separat vejgruppe som arbejder med at skabe bedre trafikforhold gennem byen i forlængelse af den formodede opgravning. Frank Weber er tovholder på denne gruppe og har man undervejs input vedr vejene er man velkommen til at kontakte gruppen.