6 mar

25/4 kl 19:30 Staby højskole – Natur

Naturpark Nissum Fjord og Husby Klitplantage

 

fortalt af skovfoged Jens Henrik Jakobsen og Jens Hedevang.

 

 

I respekt for at Staby er hjemsted for en af landets ældste højskoler, der siden blev til Staby Efterskole, har vi skabt ”Staby Højskole den 25.”

Højskolen har til huse i Staby Sognegård og kommer til at foregå som aftner, hvor der kommer én eller to oplægsholdere.

Højskolen har fokus på det indblik og udsyn i verden med afsæt i den viden og erfaring, som ligger hos folk i området. For selvom vi kender hinanden, ja endog godt, så ved vi alligevel ikke så meget om det andre går og beskæftiger sig med til daglig.

Måske man har en hobby, måske har man oplevet noget der ændrede ens liv, måske vil man gerne delagtigøre andre i den hverdagsviden man selv ligger inde med.

Formålet er at vi bliver klogere på vores omverden og hinanden, og har nogle hyggelige aftner.

 

1 mar

2/4 Hver tirsdag løbeklub

Løbe – og Gåklub

Løb 3 eller 5 km, eller gå 3 km

Klubben er for både for nybegynder og erfarne løber.

Mødetid: TIRSDAG kl 19.

Første gang Tirsdag er d 2 April 2019. Her mødes vi ved Staby Sognegård

Sted: Hver anden gang mødes vi ved Staby Sognegård og hver anden gang i Husby Klitplantage ved den store sten på Græmvej.

Løberuter: Vi har forslag til løberuter. På 3 km ruten går og løber vi i starten, og vejledning til nybegynder.

Kontingent: 75 kr. for 13 gange

Kontakt person/ løbetræner: Merete Rømer Svejgaard, tlf. 23294033

Kom og få fornyet energi.

Staby-Husby GUF

1 mar

28/3 kl 19 GF GUF

Generalforsamling i Staby-Husby GUF

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

i Staby-Husby GUF.

Torsdag den 28. marts – kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes på Nørrevej 19

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest 5 hverdage før generalforsamlingen.

Mail: stabyhusbyguf@gmail.com

                            

31 dec

25/3 Staby højskole “Grønland”

Grønland

Temaet for aftenen er Grønland

Kirsten Ratkjen kommer og fortæller om hvordan det har været at arbejde i en periode på Grønland og

Mads Kjærstrup, Husby fortæller om at vokse op som dansker i Grønland i 70érne og 80érne.

 

Staby højskole “d. 25” er for alle som har lyst til at  bliver klogere på vores egen egn og verden, set gennem egne øjne.

Gratis adgang.

1 jul

3/10 kl 9:30 Varm onsdag starter

Vinterens varm onsdag starter i Staby Sognegård igen.

 

Vi ser frem til nogle hyggelige formiddage, hvor man kan få sin kaffe, et rundstykke, en snak, spille et spil og synge et par sange.