31 dec

25/3 Staby højskole “Grønland”

Grønland

Temaet for aftenen er Grønland

Kirsten Ratkjen kommer og fortæller om hvordan det har været at arbejde i en periode på Grønland og

Mads Kjærstrup, Husby fortæller om at vokse op som dansker i Grønland i 70érne og 80érne.

 

Staby højskole “d. 25” er for alle som har lyst til at  bliver klogere på vores egen egn og verden, set gennem egne øjne.

Gratis adgang.

13 dec

5/3 kl 20 Generalforsamling i Aktiv Staby

Dagsorden 

Forslag bedes indsendes til formanden senest den 1/3 på hanneherskind@hotmail.com eller lægges i postkassen på Stabyvej 63.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent, forslag:

Foreninger 500 kr.

Person 125 kr.

Husstand 250 kr.

Pensionist 75 kr

 

  1. Indkomne forslag
  2. Valg af bestyrelse og suppleanter
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
  4. Eventuelt

 

 

13 dec

5/3 Madklub og vildtaften kl 18:30

Madklubben denne gang er vildaften,

hvor jagtforeningen står for menuen.

Udover madklubbens medlemmer og gæster, inviterer jagtforeningen alle medlemmer med påhæng til denne dejlige middag.

Der serveres lækkert grillstegt vildtkød. Vin, øl og vand kan købes.

Pris 50 kr for voksne og 15 for børn.

Tilmelding for jagtforeningens gæster senest den 23/2

  • øvrige afbud og tilmeldinger senest ugedagen før til formand Stig Jessen på 40311805
13 dec

3/3 fastelavsfest kl 11:00

Fastelavnsfest kl 11

Kom i sognegården og slå katten af tønden sammen med dine venner.

Efter tøndeslagning kan der købes pølser m brød.

Gratis entré

13 dec

25/2 kl 19:30 Staby højskole – Metal

Metal

John Christensen, fortæller om sit lange liv som smed og Leif Jensen fra Stabilauto, vil fortælle om sit firma, der blev startet af hans far og om at være mekaniker i dag.

Alle er velkomne

….

I respekt for at Staby er hjemsted for en af landets ældste højskoler, der siden blev til Staby Efterskole, har vi skabt ”Staby Højskole den 25.”

Højskolen har til huse i Staby Sognegård og kommer til at foregå som aftner, hvor der kommer én eller to oplægsholdere.

Højskolen har fokus på det indblik og udsyn i verden med afsæt i den viden og erfaring, som ligger hos folk i området. For selvom vi kender hinanden, ja endog godt, så ved vi alligevel ikke så meget om det andre går og beskæftiger sig med til daglig.

Måske man har en hobby, måske har man oplevet noget der ændrede ens liv, måske vil man gerne delagtigøre andre i den hverdagsviden man selv ligger inde med.

Formålet er at vi bliver klogere på vores omverden og hinanden, og har nogle hyggelige aftner.

 

1 jul

3/10 kl 9:30 Varm onsdag starter

Vinterens varm onsdag starter i Staby Sognegård igen.

 

Vi ser frem til nogle hyggelige formiddage, hvor man kan få sin kaffe, et rundstykke, en snak, spille et spil og synge et par sange.

 

1 apr

10/4 Hver tirsdag løbeklub

Løbe – og Gåklub

Løb 3 eller 5 km, eller gå 3 km
Klubben er for både for nybegynder og erfarne løber.

Mødetid: TIRSDAG kl 19.

​Første gang Tirsdag er d 10 April 2018. Her mødes vi ved Staby klubhus.

Obs i år løber vi om tirsdagen

Sted: Hver anden gang mødes vi ved Staby klubhus og hver anden gang i Husby Klitplantage ved den store sten på Græmvej.

Løberuter: Vi har forslag til løberuter. På 3 km ruten går og løber vi i starten, og vejledning til nybegynder.

Kontingent: 75 kr. for 12 gange

Kontakt person: Merete Rømer Svejgaard, tlf. 23294033

Kom og få fornyet energi.
Staby-Husby GUF