Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Vi er stolte af at fortælle jer at vi gennem de sidste år er der blevet rejst over 600000 kroner til at skabe et område på nord- og sydsiden af Staby Skole.

Området er blevet realiseret gennem økonomisk støtte bl.a. fra områdets erhvervsdrivende, Staby Skoles Venner, grøn pulje Holsebro Kommune samt LAG Struer-Holstebro.

 

 

 

 

Læs mere her: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm

 

Området er blevet til et dejligt opholds- og legeområde for store og små.

Skolen bruger området i skoletiden, men resten af tiden er området en åben bypark for alle store og små, der har lyst til at lege.

Så gå en tur i vores nye bypark og leg og se hvor fint det er blevet.