Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Møderække:

Alle møderne er i Staby Sognegård klokken 19

23/8 arbejdsgruppemøde

30/8 borgermøde

27/9 arbejdsgruppemøde

27/10 arbejdsgruppemøde

22/11 borgermøde

29/11 arbejdsgruppemøde

December : Sammenfatning og rapportskrivning