Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Støt vores arbejde i sognet

For at blive medlem af Aktiv Staby indbetaler man en gang om året kontingent på:

9859  3213722  i Sparekassen Thy

Eller kontant hos kasserer Hanne Winther, Staby Kirkevej 8, Staby

 

Pris for 2024 er:

Foreninger   500 kr.

Person      150 kr.

Husstand    300 kr.

Pensionist   125 kr.