Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Er en klub for unge i 5-7 klasse. Det foregår i lokalerne over Staby Sognegård om mandagen i vinterhalvåret. Her laves der forskellige aktiviteter med de unge. Ca. hver anden gang er der arrangeret en aktivitet. Det kan fx. være tur til badeland, biograf eller på skøjtebanen i Holstebro. De andre gange er der almindelig klubaften, hvor de unge kan hygge sig i vores lokaler eller i gymnastiksalen. Der er mulighed for at købe slik mm. Prisen for at være med i klubben er ca. 150-200 kr. for alle gangene, som afsluttes med hygge og pizza omkring 1 marts.

Klubben har eksisteret siden 1994 i de samme lokaler over sognegården.

Der er ca 40 medlemmer af klubben.