Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

”Staby Højskole ” er skabt i respekt for, at Staby er hjemsted for en af landets ældste højskoler, der siden blev til Staby Efterskole. Vi mener at disse rødder er bærende for områdets foreningsliv og kultur, derfor er Staby Højskole. en medlemskreds i Grundtvigsk Forum. Vi bringer Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil her i vores område.

Højskolen har til huse i Staby Sognegård og foregår som foredragsaftner, hvor der kommer én eller to oplægsholdere.

Højskolen har fokus på det indblik og udsyn i verden med afsæt i den viden og erfaring, som ligger hos folk i området. For selvom vi kender hinanden, ja endog godt, så ved vi alligevel ikke så meget om det andre går og beskæftiger sig med til daglig. En gang i mellem vil vi tage foredragsholdere ind som kommer udefra.

Måske man har en hobby, måske har man oplevet noget der ændrede ens liv, måske vil man gerne delagtigøre andre i den hverdagsviden man selv ligger inde med.

Formålet er at vi bliver klogere på vores omverden og hinanden, og har nogle hyggelige aftner.

Højskoleaftnerne ligger som hoveregel den 25. i måneden efterår og forår.