Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

FRILUFTSINSTITUTION LÆRKEREDEN

Vi har bl.a. valgt at være friluftsbørnehave fordi:
Hele personalet brænder for naturen, motorik og udelivet. Flere har været på kursus i natur og
bevægelse, og vi kan se store muligheder for børnene og vores institution.
I naturen kan man lege når som helst, hvor som helst og med hvem som helst. Men i modsætning til det indendørs legerum, er naturen aldrig den samme. Naturen er i konstant forandring. Forandringen følger vejrets, årstidernes og døgnets skiften. Naturens foranderlighed gør den konstant udfordrende. Den giver hele tiden anledning til forundring og nye lege.
Derude er der plads til alle, og børn, der har brug for ro, kan finde den i naturen
Naturen er skæv, lige, varm, kold, kildende, aende, våd, tør, blød, hård osv. Den indeholder
uanede variationer og giver os dermed et uforudsigeligt, massivt og varieret sansemotorisk input.

Vi har naturen – skoven lige uden for døren og vi bor nær havet.
 Vi bruger naturen omkring os, til at stimulere børnenes sansemotorik og bevægeapparat
optimalt. Børn der har styr på kroppen får nemmere ved mødet med skolen
 Børnene får oplevelser i naturen, der gør at de bliver trygge ved at færdes i såvel skove
som mudderhuller.
 Børn, der færdes i naturen bliver mere robuste, og dermed gode til at håndtere små modgange.
 Børnene lærer om naturens fænomener. De møder og lærer om dyrene i naturen –
hvordan man omgås naturen med respekt.
 Gennem leg og aktiviteter øver børnene sig i det sociale samspil – lærer de sociale
spilleregler at kende.
 Børnene skal have lov at lege uden alt for mange afbrydelser.
 Legepladsens indretning skal til stadighed være et spændende og udfordrende sted for
børnene at lege.
 Vi vil arbejde på at bevare børnenes lyst til at lære i et anerkende og positiv miljø
 Vi vil give børnene mulighed for at kunne fordybe sig i legen.
 Vi vil give børnene muligheden for fordybelse og nærvær.
 Vi vil ofte arbejde videre, med de oplevelser vi får når vi færdes i naturen..
 Vi vil arbejde på at børnene give børnene mulighed for, at bruge og udvikle fantasien.
 Vi vil opholde os ude, hver dag, men vil ikke lægge os fast på, at vi er ude fra morgen til aften.
 Vi vil gøre brug af vores skønne legeplads og de fantastiske omgivelser vi har omkring
os – heriblandt skov, strand, vand, marker osv. Vi vil så vidt muligt planlægge vores
pædagogiske aktiviteter ud i naturen.
 Vi vil planlægge større forløb ad 1-2 ugers varighed hvert forår, sommer, efterår og
vinter. Her vil vi tage udgangspunkt i de forskellige årstider og hvad der kendetegner
dem.
 Vi arbejder og planlægger altid ud fra Lærkeredens Læreplaner.
 Vi vil bestræbe os på at lave ugeplan og ugebrev hver uge, som ligger på Staby Skoles
skoleport.

EFTERÅR (oktober – november 2015)                                                              Hovedtema: Hej skal vi lege.
DECEMBER ( 2015)
Hovedtema: Traditioner./Kultur
VINTER (januar og februar 2016)
Hovedtema: Sne og is
FORÅR (april – maj 2016)                                                                                        Hovedtema: Krible – krable
Børns glæde ved at være ude i det fri, er ofte upåvirket af, om det regner eller blæser. Derfor er det
vigtigt, for at få en god dag, at børnene altid har tøj med der passer til vejret – der skal altid være et
sæt, ekstra tøj i børnenes tøjkurv.
SFH – delen, vil skele til ovenstående i planlægningen af dagen i SFH.