Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Julenyt fra Staby Købmandsbutik

Som du helt sikkert har opdaget, når du kommer i butikken, har vi fået en ny og rigtig dygtig købmand i Gitte, som har mange års erfaring med at drive en lokal købmandsbutik i Asp. 

Det kan ses i butikken, hvor der hele tiden sker nye forbedringer. 
Et stort og helt officielt velkommen skal også lyde her fra til Gitte – vi er super glade for, at det netop er i Staby, du har valgt at udfolde dine talenter.

Men også på de mere fysiske rammer er der sket en masse nyt.

Det mest iøjefaldende er vores nye disk, hvor det både er muligt at få sin kurv 
sat fornuftigt op, så vi ikke skal bukke os så meget som kunder og Gitte og Co får en bedre arbejdssituation.
Vi har fået den billigt og med en masse knofedt fra meget flittige Stabyfolk, synes vi selv, at det giver et rigtig fint løft til kasseområdet.  Eneste risiko er, at man bliver dejlig fristet at de varer, der er i området.


Måske har du også opdaget at vi har fået et helt nyt område til det lune brød, der bliver bagt flere gange om dagen? Også her er vi kommet til det for billige penge, og med en portion knofedt er det blevet rigtig godt. Vi håber, at det bliver endnu lettere at se, hvad der kan friste af det friskbagte brød og selv tage det man har aller mest lyst til uden at skabe lang kø i kasseområdet.

Vi har også lavet helt almindelige forbedringer som f.eks at få lappet gulvet, der hvor det har været mest slidt, fået sat julekæder op i december og givet Lotto-området en ny og bedre plads.

En meget stor ting, som ikke umiddelbart ses, er at der er blevet opsat solcelleanlæg hen over sommeren. Det har en kæmpe betydning, at vi nu kan være mere selvforsynende med strøm, da de mange kølere er ganske hårde ved strømforbruget. Pengene til anlægget er kommet fra fonde, som vi har søgt hjem. Det er et stort arbejde, men glæden ved at kunne beholde vores købmand trods stigende energipriser er absolut det hele værd.

Vi har indkøbt en flaskeautomat og søgt om tilladelse til at bygge et hus til den, men mangler en smule på finansieringen af dette, så hvis nogen kender en rig onkel, må I gerne spørge. Der er også store planer om at lægge fliser eller andet stabilt materiale på P pladsen, så vi kan komme mere tørskoede til købmanden. 

Fliserne har vi fået sponsorerede og flere frivillige har heldigvis lovet med at hjælpe med arbejdet til foråret.

Endelig arbejder vi på at få en ladestation til elbiler til Staby, – meget gerne en lynlader, så man lige kan få ladet sin bil, mens man bruger 15 minutter på at handle ved vores gode købmand.

Som I kan læse, er vores fælles Købmandsbutik, i rigtig god gænge og meget sker.

Det er derfor helt essentielt at vi også støtter op og lægger en stor del af vores daglige handel i butikken, for vi kan i bestyrelsen arbejde på at få butikken nok så flot, men vi kan ikke trylle en god omsætning
frem uden vi alle hjælpes ad.

Der skal derfor lyde en stor opfordring til at mødes ved
købmanden i de hyggelige juledage og sammen gøre en rigtig god handel og nyde vores fælles butik.
God jul og godt nytår!
 

Mvh Bestyrelsen

Referat af Generalforsamling Ejendomsselskabet Købmanden i Staby ApS

d. 12/04 22 klokken 19.30:

1. Valg af Dirigent.

Henrik Olesen foreslås som dirigent. Ingen indvendinger.
Henrik Olesen konkluderer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Årsrapporten godkendes.

2. fremlæggelse af årsrapport v. Orla.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Det besluttes at overskuddet beholdes i selskabet til konsolidering af selskabet.

4. Valg af bestyrelse:
På valg er Mogens og Ken. Begge modtager genvalg.
Begge er genvalgt.

5. Valg af Suppleanter.
Verner Østergaard modtager genvalg
Verner er genvalgt.

6. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet
ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
Der besluttes at der skal fortsættes som hidtil.

7. Valg af revisor
Det er besluttet at der fortsættes med samme revisor.

8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

9. Evt.
Mogens Kirkgaard fortæller om planer for solceller på Købmandsbutikkens tag. Der er søgt LAG
midler og tildelt 97.000. LAG midler finansierer dog kun et projekt med 50%, hvorfor det kræver at
vi selv finder yderligere 97.000,-
Der drøftes andre muligheder, såsom egenfinansiering hos anpartshavere, eller anden
fondssøgning. Det aftales er der i første omgang forsøges med fondssøgning. Frank Weber lover at
bistå med dette.
Derudover drøftes der generelt fonde som er mulige at søge til fremtidige projekter.
Bestyrelsen orienterer om ’ønskesedlen’ på evt. fremtidige projekter der evt. kan finansieres via
fondsarbejde, og vil i fremtiden arbejde videre på at konkretisere og prioritere denne

/Referent Thor Frederiksen

Man kan læse årsrapporten for 2021 her:

Stabys Næste købmand åbner den 29/5

Gennem det sidste halve år er der blevet solgt anparter, og byen har købt bygningen Stabyven 61.

Butikken er nu sat i stand og lejes ud til “Min Købmand mellem Hav og Fjord” – Ved Niels og NP.

Vi vil stadig gerne sælge anparter og have sponsorer og laver en ny runde som løber frem til 1/10.

Tak til alle anpartshavere, Anita, købmandsgruppen og Niels for at dette projekt er lykkedes.