Spring til indhold

Referat af Generalforsamling Ejendomsselskabet Købmanden i Staby ApS

d. 12/04 22 klokken 19.30:

1. Valg af Dirigent.
Henrik Olesen foreslås som dirigent. Ingen indvendinger.
Henrik Olesen konkluderer at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. fremlæggelse af årsrapport v. Orla.
Årsrapporten godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Det besluttes at overskuddet beholdes i selskabet til konsolidering af selskabet.

4. Valg af bestyrelse:
På valg er Mogens og Ken. Begge modtager genvalg.
Begge er genvalgt.

5. Valg af Suppleanter.
Verner Østergaard modtager genvalg
Verner er genvalgt.

6. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet
ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
Der besluttes at der skal fortsættes som hidtil.

7. Valg af revisor
Det er besluttet at der fortsættes med samme revisor.

8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

9. Evt.
Mogens Kirkgaard fortæller om planer for solceller på Købmandsbutikkens tag. Der er søgt LAG
midler og tildelt 97.000. LAG midler finansierer dog kun et projekt med 50%, hvorfor det kræver at
vi selv finder yderligere 97.000,-
Der drøftes andre muligheder, såsom egenfinansiering hos anpartshavere, eller anden
fondssøgning. Det aftales er der i første omgang forsøges med fondssøgning. Frank Weber lover at
bistå med dette.
Derudover drøftes der generelt fonde som er mulige at søge til fremtidige projekter.
Bestyrelsen orienterer om ’ønskesedlen’ på evt. fremtidige projekter der evt. kan finansieres via
fondsarbejde, og vil i fremtiden arbejde videre på at konkretisere og prioritere denne

/Referent Thor Frederiksen

Man kan læse årsrapporten for 2021 her:

Stabys Næste købmand åbner den 29/5

Gennem det sidste halve år er der blevet solgt anparter, og byen har købt bygningen Stabyven 61.

Butikken er nu sat i stand og lejes ud til “Min Købmand mellem Hav og Fjord” – Ved Niels og NP.

Vi vil stadig gerne sælge anparter og have sponsorer og laver en ny runde som løber frem til 1/10.

Tak til alle anpartshavere, Anita, købmandsgruppen og Niels for at dette projekt er lykkedes.

<< sep 2023 >>
mtotfls
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kommende arrangementer

Aktiv Staby

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev