Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Allerede før 2. verdenskrig havde Staby Sogneråd købt en grund, hvor det var tanken at bygge en ny skole i stedet for den gamle Nordre skole. På et sognerådsmøde sidst i 1940´erne var planen oppe at vende igen. Så foreslog Jens Slot, at man i stedet byggede en ny skole øst for mejeribyen. Aage Ebbensgaard var sognerådsformand og Jeppe Bennedsgaard kasserer. Morgenen efter Slots forslag ringede Aage Ebbensgaard til Jeppe: ”Jeg har ikke sovet i nat!” ”Det har jeg heller ikke”, svarede Jeppe Bennedsgaard. Slot har ret: -”Vi må værre fælles om det her.”

I sommeren 1945 blev der samlet 37.000 kr. ind til et nyt forsamlingshus til erstatning for de 2 gamle. Nu kom pengene til at indgå i en samlet løsning for en ny skole og sognegård, den første af sin art. Der var mange gode kræfter, som arbejdede med.

Den 3. april 1952 var der indvielsesfest, og dagen efter var det sognets unge, som festede. De nye lokaler gav jo meget bedre muligheder for gymnastik, amatørskuespil og gymnastik- og ungdomsforeningens mødevirksomhed.

Kunstmaler Poul Rytter stod for udsmykningen. Mange har frydet sig over de 5 nordiske svaner, som han malede i den store sal. Her har Jakob Jensen også tegnet de 2 gamle skoler, og de 2 gamle forsamlingshuse.

Den nye sognegård fik fra begyndelsen mange besøg både fra ind- og udland. Det kan der læses om i en gæstebog.

Den første pedel var Svend Kirkgaard, og fra 1959 var det Hilda og Jakob Jensen, som i mange år gjorde en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for de mange forskellige aktiviteter.

Det var heldigt, at der så tidligt blev skabt rammer for en god skole. Og en god skole har der heldigvis været  hele tiden.

Til slut skal lige nævnes nogen af de mange arrangementer, som Staby Sognegård har været brugt til: Rigtig mange folkeoplysende foredrag og aftenskole, kommunekontor, ungdomsklub, legestue, skydning og dilettant.

Og der har også været rigtig mange gode gilder.

Skrevet af Henrik Toft