Månedsarkiv: december 2020

Anpartssalg update

Glædelig jul og godt nytår

Lige inden jul den 23 december var vi nået op på 167500 kroner i anpartssalget til “Stabys Næste Købmand” – disse er fordelt på 48 anpartsbeviser.

Vi håber på at nå op på mindste 500000 – og gerne mere – har du købt?

 

 

Anpartssalg

Vi er kommet godt fra start med anpartssalget. Vi har modtaget 95000 kroner på i alt 27 tegningsblanketter.

Tegningsperioden løber frem til 31/12 –

Nogle spørger om man får pengene fra anpartskøbet igen?

Man binder sine penge til sin anpart.

Men man kan aldrig komme til at hæfte for mere, end man har købt anparter for.

Formålet med selskabet er

1) at købe Stabyvej 61 så vi sikrer rammen om “Stabys næste købmand”.

2) At sætte butikken i stand.

3) At leje Stabyej 61 billigt ud til “Stabys næste købmand”.

Huslejen skal bruges til vedligehold – men ikke som sådan tjene penge.

Efter den 31/12 vil der bliver holdt stiftende generalforsamling i anpartsselskabtet “Staby Købmand Invest Aps” – her har alle anpartshavere stemmeret, og der vil blive etableret en egentlig bestyrelse.

Køb anparter i Staby Købmand

Til alle med interesse i Staby og en fremtidig stærk købmand i byen

For at sikre generationsskiftet i købmandsbutikken i Staby, idet Anita har varslet sin afgang 1/4 2021, er det på borgermødet den 28/9 blevet besluttet at etablere et nyt selskab ejet af alle, som tegner anparter. Med det formål at overtage og istandsætte købmandsbygningen, Stabyvej 61 med driftsinventar, så vi sikrer en fremtidig stærk købmandsforretning i byen.

 

Stabys næste købmand kan så leje bygningerne billigt og drive butikken videre.

 

Anparter á 2.500 kroner købes ved at udfylde tegningsblanketten og indbetale pengene på vores spærrede konto i Sparekassen Thy nr. 9859 0005338395 eller via mobilepay 857000

 

Kontoen er bundet til køb og istandsættelse af bygningerne med inventar.

Når tegningsperioden udløber den 31/12 20, indkaldes der til stiftende generalforsamling i anpartsselskabet. Købet er bindende og man hæfter kun, for det beløb man har købt anparter for.

I fald projektet ikke bliver til noget, får indbetalerne pengene tilbage.

 

Tegningsblanketten kan afleveres i postkassen i købmandsbutikken

eller i Hanne Arbergs postkasse, Stabyvej 63, Staby

Tegningsblanketten behandles fortroligt og opbevares hos vores revisor.

 

Vores købmandsbutik er rigtigt vigtig for området, ikke blot som stedet vi handler, men også som posthus, apotek og mødested. HUSK at handle hos vores købmand.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at tage fat i en fra arbejdsgruppen

Hanne Arberg 61267862

Thor Frederiksen 29711621

Mogens Kirkgaard 21759221

Frank Weber 30266036

Du kan følge med i indsamlingen på facebooksiden:  Stabys Næste Købmand