Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Borgermøde – Bæredygtighed #2

Onsdag den 15/6 klokken 19:00 i Staby Sognegård

Dagsorden
  1. Fælleshus på Søtoften
  2. Øvrige arbejdsgrupper revitaliseres
  3. Lokalplan – hvor er vi og hvordan regner vi med at den kommer til at se ud.
  4. Seneste nyt vedrørende Min Købmand – fremtidig fundraising til hvilke formål?
  5. Seneste nyt vedrørende Staby Skoles Den Bæredygtige Bypark?
  6. De nyeste trafiktællingsresultater, grafisk set!
  7. Seneste fra Midttrafik
  8. evt.

Aktiv Staby er klar til at starte Bæredygtighedsprojekt #2 op – med en ny pulje midler fra Regionen.

I denne runde skal vi videre med vores bæredygtighedsprojekt Søtoften, vi vil især have fokus på etablering af fælleshuset og lokalplanen, men også sø – infrastruktur og boliger skal der arbejdes videre med.

Denne aften vil vi rigtig gerne lægge op til en fortsættelse og supplering vores arbejdsgrupper fra efteråret, ligesom der gives en status på hvordan det går med diverse projekter.

Alle er velkomne også dig som endnu ikke har deltaget i bæredygtighedsprojektet.

 

Del på Facebook