Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Frivillige til Staby genbrug

 

En historie om hvordan små dråber bliver til et hav.

Staby Genbrug er en genbrugsforretning beliggende i Staby og drevet af frivillige. Borgerforeningen Aktiv Staby står for det formelle og arbejdet med butikken er drevet af en gruppe frivillige, som på skift holder åbent i butikken.

Arbejdet har igen i år lønnet sig. Således at der er blevet omsat for næsten 30000 kroner i butikken.

Det er penge som går til gode formål i landsbyen, det fungerer således at har man en aktivitet eller en ting man synes kunne være godt for byen, så søger man om støtte til dette i butikken. De seneste 1½ år har der været en aftale med Staby Skoles Venner, således at halvdelen af overskuddet er gået til elevrådet.

I øjeblikket er der 4 faste frivillige i gruppen som sørger for der er åbent 2-3 gange om ugen. De frivillige fastsætter selv åbningstider og laver vagtplaner. Genbrugsbutikken har åbent når der er frivillige til at passe den. Derfor – jo mere åbent jo flere penge i kassen.

Det er ret nemt at være frivillig, man kan kort tid i forvejen melde til at fra på vores fælles googlekalender, og om det er tit eller sjældent man vil give en hånd vil det blive taget i mod med kyshånd.

Hvis du vil hjælpe til eller bare vide mere er du velkommen til at kontakte

Hanne Arberg på 61267862 eller hanneherskind@hotmail.com

 

Del på Facebook