Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Generalforsamling

Den 5/3 holder vi generalforsamling i foreningen Aktiv Staby.

Det foregår i Sognegården klokken 20, efter madklubbens fællesspisning.

 

Dagsorden:

1     Valg af dirigent

2    Formandens beretning

3    Regnskab

4    Fastsættelse af kontingent.

5    Indkomne forslag

6    Valg af bestyrelse og suppleanter

Hanne Arberg er på valg og genopstiller ikke, Hanne Winther og Theresa Link er på valg og genopstiller.

7    Valg af revisor og revisorsuppleant

8    Eventuelt

Del på Facebook