Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Generalforsamling i Aktiv Staby

den 5/3 blev der afholde generalforsamling i Aktiv Staby.

Her blev beretningen og regnskabet fremlagt og der valgt nye medlemmer til bestyrelsen .

Til de der ikke var med, kan man læse beretningen her:

Formandens beretning 2024

Det er i år 10 år siden vi ændrede foreningens vedtægter og overtog sognegården. Derfor vil jeg begynde dette års beretning med at læse foreningens formålsparagraf op, så vi kan minde hinanden om hvad Aktiv Staby egentlig skal.

Foreningens formål er at skabe vækst i Staby og omegn. Dette skal opnås ved fokus på aktiviteter og nytænkning indenfor natur, kultur og social omsorg – sidstnævnte med henblik på at sikre integration af alle borgere i fællesskabet. Foreningen varetager relevant myndighedskontakt i forhold til byens interesser. Foreningen er åben og aktiv i forhold til samarbejde med nabosamfund.

Om arrangementer i årets løb kan vi sige at dilletant 2023 var en gigantisk succes, efter nogle år med knap så mange deltagere, var der fuld hus og det gav et rigtig godt overskud til foreningen.

Foråret bød på et par højskoleaftner i  sognegården og på kirkegården. Vi havde også glæde af, Pallisbjerg havde arrangeret en sommerfest, som vi også bidrog til, gennem Trine og Ryans mfls indsats.

Efteråret har budt på 3 højskoleaftner. Som noget nyt et før-jule loppemarked i sognegården og igen i år valgte vi at lave en lille nissesti. Denne blev indviet med en fælles gåtur efterfulgt af gløgg og æbleskiver. Der blev også afholdt 1. søndag i advent i en dejlig decemberregn på den grønne plads.

Her i starten af februar, havde vi som noget nyt en musikalskaften med Mike Cassidy og hans band Udenfor Sæsonen, alle havde en fantastisk aften, og bandet er klar til at gentage succesen.

Så er cirklen sluttet, dilletanterne øver og om 10 dage går det løs igen med forestilling og en udsolgt fest. Den 12. april kan I alle prøve det nye tiltag romsmagning her i Sognegården.

Aktiv Staby tager sig også af sognegården. Der er flere frivillige, som gør et stykke arbejde for at huset fungerer, Elinor passer kalenderen og Conny og Emma tager sig af rengøringen, Verner laver småting, Ingrid vander blomster, Lars Thorsen holder øje.  Vi havde en vandskade i lille sal i sensommeren, som bevirkede at vi måtte have et nyt loft. Det betalte Holstebro kommunes forsikring for. Det gjorde også at det blev muligt at få løst problemet med foldedøren, den er blevet løftet, så den er lettere at åbne og lukke og ikke ødelægger gulvet yderligere. Vi fik 5000 fra Ulfborg Sparekasse til køkkeninventar. Vi satte sognegårdens priser op her i efteråret, udfra en sammenligning med priser i andre forsamlingshuse. Vi har tjent 124000 på udlejning i 23, hvor det var omkring 50000 i 22.

Staby Genbrug – holder stadig vinterlukket, de frivillige har været ramt af sygdom. De har tjent ca 22000 kroner i årets løb. Hvis genbrugsbutikken skal holde åbent pt. mangler vi akut nye frivillige.

Legepladsen omkring skolen er helt færdig nu. Det er gået rigtig godt med at få de sidste redskaber etableret og skolegården her mod syd er blevet gjort grønnere i form af nogle træer. Jeg synes, hvis I ikke allerede har gjort det, at I skal gå jer en tur og se hvor fint vi har fået det. Vi mangler lige det allersidste kontorarbejde, bla. at få de sidste penge udbetalt fra LAG.

Lugedrengene er en relativt ny gruppe, der tager sig af at Staby fremstår flot. De fik også en check af Ulfborg Sparekasse til deres arbejde i byen.

Elisabeth og Karen tager sig stadig af at byde vores nye borgere velkommen, med en flaske Stabyvin og et lille velkomstbrev.

Tusind tak til alle jer, der på forskellig vis bidrager til at ting sker og tingene fungerer, til glæde for os alle sammen.

I årets løb har vi arbejdet videre med vores projekt med Holstebro kommune. Jane har brugt en del kræfter på at blive klogere på om Termonet ville være en løsning, der kunne bruges i vores by, indtil videre har vi skudt det til hjørne. Vi har ikke tid nok, eftersom eventuelle rør ville skulle nedgraves i forbindelse med kloakeringen til efteråret.

Vi landede jo for et par år siden på en boligløsning på Toften, som vi synes godt om i samarbejde med arkitekt Flemming Bay. Vi har derfra gjort, hvad vi kunne for at få kommunen til at ændre lokalplanen på Toften, så den passer til vores projekt. Det har virkelig været op ad bakke at få lokalplanen rettet til. Vi fik en ny planchef undervejs og ham har vi holdt et par møder med. Udfaldet af disse møder er, at vores projekt sådan set godt kan skabes indenfor den eksisterende lokalplans rammer, man vil udelukkende ændre grundenes størrelse og antal, så der mod syd bliver 6 små grunde på række og resten af marken er fællesareal. Det betyder at ejerne af disse grunde, ikke får helt så stramme regler at bygge efter, som vi havde ønsket os. Der kan komme en større forskellighed i boligerne deroppe hvad angår beklædning osv. Det er det muliges kunst. Vi afventer et konkret udspil fra Holstebro Kommune.

Vi havde også fået midler til at påbegynde et fælleshus deroppe, men tiden løb fra midlerne, lokalplanen var ikke klar og vi drøftede også, om det var relevant at vi i byen skulle have endnu et hus at tage os af. Så vi har sagt nej til pengene, da vi mener vi allerede har et velfungerende fælleshus i form af sognegården. Vi synes det vigtigste i denne sag er, at vi får skabt et attraktivt område, hvor folk har lyst til at bo. Og vi synes det er mere meningsfuldt at bruge ressourcer på sognegården, hvad fælleshus angår.

I årets løb er der blevet plantet flere æbletræer mod nord på Toften,  måske om nogle år, vi skulle lave en lille æble høstfest.

Bæredygtighed og møller – Hanne og jeg har engageret os i SHN-energi, fordi det gav mening at bidrage til billig strøm til borgerne her. Derfor har vi også repræsentanter i en arbejdsgruppe som forhandler med mølleopstillerne af møllerne ved Ulfborg.

Her i efteråret kom det pludselig os for øre, at nu var det på udvalgsmøde i Holstebro, omkring Stabyvej. Det er først her efter jul, at vi har fået tegningerne for vejprojektet at se. Vi bragte jeres ønsker til kommunen, både de nyere og  også dem vi havde formuleret for et par år siden. Det er blev besluttet at vejen skulle have 1½m  brede cykelbaner og 1 ½ m fortorv samt en 6  m bred vej. Helleanlæggene i enderne af byen skal gøres bedre. I processen viste det sig, at mange af matriklerne på sydsiden af Stabyvej havde haver ind over skellet til vejen. Det er det de blå skelpæle markerer, hvis I skulle have undret jer. Kommunen regner med etableringen sker til efteråret.

Vesterhavsklyngens struktur er blevet ændret her i efteråret. Sådan, at vi er ”gået tilbage” til at hvert borgerforening kommer med et medlem til bestyrelsen. For igen at komme lidt tilbage til at klyngens funktion skal være at binde sognene og aktiviteterne i sognene sammen. Tilgengæld er Morten Påkjær daglig leder og sørger for meget af det praktiske omkring klyngen. Det sidste år er nyheder på infoskærmene kommet til at køre automatisk. Dette giver desværre nogle udfordringer med vores kalender på vores hjemmeside, som vi skal have løst. Tilgengæld er det gået godt med at få jer til at tilmelde sig vores nyhedsbrev og hvis I ikke får det, men har tilmeldt jer, så kik i spam bakken, der kan den desværre godt finde på at havne.

Klyngen har primært arbejdet med ungehuset, der i årets løb blev færdig nok til at kunne tages i brug. Vi har fået ungdomsskolens motorhold hertil og de har undervisning hver tirsdag. Staby Ungdomsklub, den gamle klub ovenpå sognegården, der i øvrigt er en selvstændig forening,  er startet op  igen efter nogle års pause. Det er Theresa som leder det, og hun gør det godt. Der har været aktiviteter 2 gange om ugen eftermiddag og aften. Theresa laver også cirkusworkshop for børnene med stor succes.

I klyngeregi blev der også gjort et stort arbejde i forhold til de planlagte beskæringer af busserne herude, der blev indsendt læserbrev,  og udover en mængde individuelle høringssvar også sendt en samlet underskriftsindsamling. En sag hvor det viste sig virkelig at give mening at vi har klyngen som talerør for hele vores område.

Inden jeg slutter helt vil jeg nævne at vi i bestyrelsen har drøftet en fremtidig fusion med Staby Husby -GUF, blandt andet for at kunne få et medlemskab af DGI med de fordele dette kunne indebære. Vi skal have undersøgt mulighederne for dette i det nye år.

Så vil jeg afslutte denne beretning med at jeg synes I alle skal klappe hinanden på skuldrene. Og endnu engang en stor tak til alle der har bidraget med stort og småt i årets løb. Vi har en fantastisk kultur herude, hvor mange gør lidt (og nogen gør meget ).Det er let og sjovt at være med i bestyrelsen for Aktiv Staby, det er en sammenhæng, hvor ting lykkes, og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Aktiv Staby er alle jer, alle os. Fællesskab, når det er bedst.

Tak til bestyrelsen for jeres indsats og rigtig godt samarbejde i året der gik.

I bestyrelsen prioriterer vi, at det skal være let at lave tiltag og det håber jeg I synes det er. Jeg har været formand i 10 år. Jeg synes der er noget sundt i at skiftes. Jeg har lært utrolig meget af at være formand, og det er sjovt at være med til at få ting til at lykkes sammen med alle jer. Der er også andre som skal have den mulighed for at vokse med det job, ligesom jeg har gjort.

Jeg har tænkt mig fortsat at bidrage, i første omgang er der nogle ting der skal færdiggøres og overdrages, og efter dette vil jeg gerne løse afgrænsede opgaver og også stille mig til rådighed for den nye formand, hvis det er nødvendigt, så jeg håber det lykkes om ikke aften, så senere at få bestyrelsen fuldtallig, det fortjener vi alle sammen.

 

 

 

Del på Facebook