Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Generalforsamling i Aktiv Staby den 5/3 22

Referat af generalforsamling i Aktiv Staby den 5, marts 2022

  1. Verner Østergaard blev valgt som dirigent
  2. Da formand Hanne Arberg var syg med corona fremlagde næstformand Helge Thomsen formandens beretning.
  3. Da Hanne Winther også var syg med corona fremlagde Helge Thomsen også regnskabet. Dette blev godkendt. Se under punkt 7.
  4. Kontingentet fortsætter uændret
  5. Inge indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen. Hanne Arberg og Hanne Winther blev genvalgt. Peder Eskildsen modtog ikke genvalg. Theresa Link blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Peder Eskildsen blev valgt som suppleant.

Revisorerne Kristian Poulsen og Evald Simonsen modtog genvalg

  1. Der var en livlig diskussion om underskudde i madklubben. Der blev gjort opmærksom på at, at ”budgettet” pr spisning skal forsøges overholdt og at der kun serveres almindelig mad. Også denne aften var der meget mad i overskud. Vi snakkede om at tage bøtter med hjemmefra, også betale for det vi tager med hjem. Men bedre er det at der beregnes kødmængde pr person osv. Og måske gøre opmærksom på f.eks. facebook at folk skal huske at melde fra.

Referent Jane Hove

Del på Facebook