Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Husby Sø

Husby Sø er beliggende sydvest for Staby.  Søen er en lavvandet sø, som i dag er inddiget. Oprindelig havde søen sit udløb i Ringkøbing Fjord, men ved et afvandingsprojekt i 40èrne blev der etableret afløb til Nissum Fjord via Staby Kast, som er en gravet kanal. Området omkring søen er privatejet, og der er som sådan ikke offentligt ejede arealer ved søen.

Førhen blev der høstet en del rør langs søen og fisket en del i søen, men i dag tjener området mest til rekreative formål for ejerne. Der er et meget rigt fugleliv ved søen, hvor rørdrummen ofte høres. Der er også mulighed for at se en lokal udgave af sort sol, når stærene samles i tusindvis ved solnedgang.

En jagtkammerat måtte på en jagt sande, at det kan betale sig at lytte til de gamle stedkendte jægere. På parolen var der blevet sagt, at man ikke skulle gå ud i rørskoven ved den nordlige ende på grund af nogle ”bundløse” huller. Men når hunden nu kunne så…. Herefter måtte den ulydige jæger hales op ved hjælp af en kammerats hundeline, han var ikke i stand til selv at komme op.

Søens tilstand er de senere år forbedret betydeligt. I dag er vandet meget mere klart end det var for blot 15 år siden.  Og der sker hele tiden ændringer i den spændende natur. F. eks er der de senere år bævere, der har taget søen til sig som levested. Man må håbe at den positive udvikling fortsætter, så Husby Sø også fremover kan være et attraktivt sted for jagt og andre naturoplevelser.

Svend Aage Jeppesen