Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Staby Jagtforening.

Staby jagtforening blev dannet af lokale jægere helt tilbage i 1954.  Foreningen startede med  35 medlemmer og havde som væsentligste aktiviteter  afholdelse af rævejagter i vinter månederne i engene og rørskovene rundt om Husby sø, og ved Feldsted Kog. Endvidere afholdt foreningen pladespil i vinter månederne.

Dengang i 50’erne og 60’erne, var de væsentligste jagtobjekter småvildt som ænder, agerhøns og harer. Samtidigt var der mange ræve, og  rævejagterne havde altid stor tiltrækning på alle lokale jægerne, fordi det var spændende jagt,  med gode muligheder for at få en snak med sine jagtkammerater, og så blev den sidste jagt i året, afsluttet med en gang guleærter i sognegården.

Jagt efter krondyr og rådyr med jagtriffel er først blevet aktuelt senere, da der blev plantet læhegn og småskove i området.

I dag har Staby Jagtforening ca. 80 medlemmer, og det er det største antal i foreningens historie. Der er både kvindelige og unge nyjægerne som medlemmer, men hovedparter er dog stadigt mænd i den modne alder. Alle kan optages som medlemmer i foreningen.

Staby Jagtforeninger er en del af Danmarks Jæger forbund , som har ca. 100.000 medlemmer på lands plan, og er som følge deraf underlagt Danmarks Jægerforbuds vedtægter. Medlemmer af Staby Jagtforening har adgang til alle Danmarks Jægerforbunds aktiviteter og modtager bladet JÆGER 11 gange årligt.

Jagtforeningen samarbejder  med Husby, Sdr. Nissum og Ulfborg jagtforeninger om at afholde diverse aktiviteter. Der arrangeres bla.

En årlig rævejagt i januar

Feltskydning med jagtríffel

Indskydning af jagtriffel.

Hjortebane skydning

Knivkursus

Og så har foreningerne er Mobil Skydevogn til lerdueskydning, som  både bruges af de 4 foreninger til skydeaftener i sommer halvåret, og som kan lejes til skydning hjemme  hos medlemmerne.

Udlejning sker ved henvendelse til Palle Rasmussen tlf: 24 83 56 02

Er man medlem af Staby jagtforening har man også adgang til jagten i Ulfborg Kommuneplantage, som foreningen er medlejer af.  Ulfborg Kommuneplantage er på 240 ha og har en god bestand af både råvildt og kronvildt. Jagten i kommuneplantagen omfatter  både bukke- og hjorte pürsch og som fællesjagter i efteråret og vinterperioden.

Staby Jagtforenings bestyrelse består pt. af
Formand Stig Jessen, tlf. 97491805 mail: stij@fvst.dk

Kasserer  Henning Ørnbjerg

Og bestyrelsesmedlemmerne :  Henrik Hesteng,  Jens Smedgaard og Henrik Vesterggard

Kontakt til foreningen kan ske via mail eller telefon  til Stig Jessen