Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Kimelaug

Når der ringes til gudstjeneste, gynger klokkerne frem og tilbage og det er en lille motor, der står for det. Men i forbindelse med højtiderne som fx påske og jul kimes der, dvs. at klokkeknebelen ved håndkraft slås i hurtig rytme mod klokken. På højtiderne kimer vi de sidste 3 kvarter inden gudstjenesten og nogle højtider kimer vi aftenen før de sidste 3 kvarter inden aftenringningen, der ligger forskelligt på forskellige tider af året. På et tidspunkt overvejede menighedsrådet at få en motor installeret også til dette for at aflaste klokkeren, der tidligere havde stået for det. Men for at spare kirken for den udgift gik vi nogle stykker sammen og stiftede Staby kimelaug, som nu står for kimningen.

Vi er 7 mand og vi går altid 2 op i tårnet sammen, så vi kan skiftes til at kime nogle minutter af gangen. Det er kun 10 gange om året, der kimes så det bliver 3 gange til hver, ikke noget der overanstrenger os! Men vi hygger os med det og har kaffe med derop, og der er en flot udsigt oppe fra tårnet.

På Færøerne hvor min kone og jeg er en del af året, er alt arbejde i kirken undtagen præstens frivilligt. Jeg tænker på, at vi måske skulle tage noget ved lære af dem. Vi er et lille sogn og det er dyrt med en gammel kirke, der skal holdes, så hvorfor ikke lave flere små arbejdsgrupper? Måske specielt, hvis der skal laves større ting, hvor der skal bruges nogle hænder.

Knud Jacobsen