Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

 Stabys børnehave, fritidsordning og ungdomsklub

Nærhed, varme og overskuelighed er noget af det som gør Lærkereden til en fantastisk institution som udvikler og understøtter venskaber gennem opvæksten.

Lærkeredens historie

Lærkereden blev oprettet i 1990 af en flok begejstrede og entusiastiske forældre.
De første to år var vi en forsøgsinst.. I 1992 fik vi endelig lov til at slå rod.
Lærkereden er blevet bygget ud et par gange – senest blev vi bygget sammen
med Staby skole. Den 1.januar 2009 blev vi til en USFH – et såkaldt Udvidet
Skolefritidshjem. Det betyder at vi er en del af skolen og dermed har fælles
bestyrelse. Skolelederen er øverste leder.

Et hjem

Vi forsøger at få det til at ligne et hjem så nær som muligt, med hjerterum.
I den gamle førstelærerbolig, i umiddelbar forlængelse af skolen, har
skolebørnene til huse om eftermiddagen. Her er også vores fælles lille køkken.

Børnehaven

Børnehavebørnenes base er i vores tilbygning.
Endvidere har vi en meget stor legeplads, delvis fælles med skolen. Dog har vi et
område på legepladsen, som er forbeholdt børnehavebørnene, så der kan være
ro og fred om f.eks. nystartede børn. Men også for at skabe ro og fred til
udendørs lege og pædagogiske aktiviteter og børnene kan føle sig trygge.
Både ude og inde er der masser af muligheder, for at lege og blive udfordret –
både alene, i små grupper og store grupper, også uden de voksnes indblanding.

Lærkereden

I Lærkereden tror vi på, at alle mennesker udvikler sig gennem relationer til andre
mennesker. Derfor er det vigtigste for os at skabe tætte relationer børn og voksne
imellem – men også mellem børnene.
Vi tror, noget af det bedste vi kan give børnene er tid. Tid til at lytte og være
nærværende. Tid til at udforske verden i børnenes rytme. Tid til at være sammen
omkring ingenting – ”bare” det at være. En anden vigtig værdi for os, er at tage
udgangspunkt i børnenes styrkesider og at alle får tid og rum til at udvikle fantasi
og kreativitet – at alle komme til at føle sig unikke.

Tryghed i forældresamarbejdet

I forhold til jer forældre, vægter vi et åbent og ærligt samarbejde. Alle kan trygt
henvende sig med spørgsmål, ris og ros, så vi kan have en dialog omkring vores
fælles opgave nemlig barnets trivsel og udvikling.
Børnehavegruppen modtager børn i alderen 3-6 år. Børnetallet svinger – der er
typisk flest børn fra januar til sommerferien og færre fra sommerferien og frem til
jul.

I skolegruppen modtages børn fra 0. til og med 4. klassetrin.
I klubben modtages børn fra 5.-7. kl.
Fra d. 1. maj starter vi førskolegruppe op.

Dagsrytme i børnehaven

Vi åbner alle dage kl 6.15 og vi starter dagen i børnehavens grupperum. Der
serveres morgenmad frem til ca. 8.00 for de børn, der har brug for det. For at
undgå at nogle børn starter dagen med alt for meget sukker, henstiller vi til, at
jeres børn ikke selv har morgenmadsprodukter med hjemmefra. Vi serverer
nybagte boller, havregryn eller cornflakes. Det er også altid tilladt, at børnene
spiser en mad fra deres madkasse.
Frem til kl. ca. 9.00 leger børnene rundt omkring i huset og personalets
primæropgave er, at tage imod de børn der kommer og hjælpe dem med at sige
farvel.
Når I laver et farvelritual sammen med jeres barn – de fleste børn har det rigtig fint
med at afskeden foregår på nogenlunde samme måde hver dag – vil det være
hensigtsmæssigt at afskeden foregår nede i børnehavegruppens lokaler. Det kan
være rigtig svært for personalet, at forlade den øvrige børnegruppe for at gå med
helt op i den anden ende af huset og hjælpe med at sige farvel.
Kl. 9.00 er alle personaler mødt og vi bruger lige 10 minutter på at snakke
morgenen igennem, videregive beskeder og aftale formiddagens forløb.
Mellem 9.00 og ca. 11.00 foregår de planlagte pædagogiske aktiviteter. Vi starter
altid med at samles, hvor vi synger, spiser frugt og rester fra morgen bollerne. Vi
snakker med børnene om, hvad der skal ske resten af dagen. Måske har børnene
noget de gerne vil fortælle.
Aktiviteterne er planlagt ud fra læreplanen. Vi bruger alle rum i Lærkereden. Vi
bruger vores kæmpe legeplads. Vi har adgang til gymnastiksal, musikrum og
sløjdrum på skolen. Vi bruger naturen og byen omkring os. Af og til tager vi bus
andre steder hen.
Oftest er børnene delt op i mindre grupper under disse aktiviteter. Det kan være
aldersgrupper, men det kan også være pigegrupper, drengegrupper,
interessegrupper og mange andre former for grupper.
Ikke alle aktiviteter er planlagte, mange opstår også spontane, ud fra børn og
voksnes gode ideer.

Mellem 11.00 og 12.00 spiser vi. Som regel er børnene delt op i spisegrupper
efter alder. Under spisningen arbejder vi med at indøve en almindelig dansk
spisekultur – dvs. vi lytter til hinanden, venter på tur, sidder pænt ved bordet og så
videre.
Efter maden fortsætter dagen med leg ude og inde. De voksne understøtter
legen, hjælper børnene med at finde materialer til legen, leger med, igangsætter,
løser konflikter sammen med børnene – ja listen over opgaver er uendelig.
Ca. 13.30 får børnene eftermiddagsmad. Dette måltid foregår samlet.
Resten af dagen fortsætter som før, men børnene bliver løbende afhentet og vi
forsøger at give os tid til en snak om børnenes hverdag, med jer.
Vi lukker kl. 16.45 – dog fredage kl 15.45

Aflevering og afhentning af børnene:

Sig altid godmorgen og farvel til en voksen – ikke nødvendigvis en voksen fra
barnets egen gruppe.
Det er af allerstørste vigtighed at vi ved, hvilke børn vi har ansvaret for – hvem der
er kommet – og gået.
Har barnet været ked af det ved afleveringen, er I velkomne til at ringe og høre,
hvordan det går. Det kan ofte hjælpe lidt på bekymringen.
Udeliv
Vi har ikke et fast tidspunkt på dagen, hvor vi alle er ude. Til gengæld bruger vi
legepladsen hele dagen i større eller mindre grupper.
Vi bruger nærmiljøet, skoven, går på opdagelse i byen, besøger købmanden osv.
Nogen gange tager vi bussen til f.eks havet, skovlegeplads, Ulfborg osv.
Tabulex Er et elektronisk system til den daglige registrering af børnene. I
skolegruppens garderoberum hænger en touch skærm, hvor børnene hver dag
skal trykke sig ind når de kommer og ud når de går. Samtidig er det et
kommunikationsmiddel, hvor I og Lærkeredens personale kan udveksle små daglige beskeder.

Læreplaner

Regeringen har besluttet at alle daginstitutioner skal arbejde ud fra læreplaner. I læreplanen indgår der 6 kompetencer, som vi voksne har ansvaret for, at børnene kommer i berøring med.

De 6 kompetencers overskrifter er:
 ”Sociale”
 ”Krop og bevægelse”
 ”Naturen og
naturfænomener”
 ”Kulturelle udtryksformer og værdier”
 ”Sprog”
 ”Barnets alsidige personlig udvikling”

Ugeplan og ugebrev

Hver uge laver vi en plan hvad vi skal lave den, følgende uge. Fredag skriver vi så
lidt mere uddybende. Det kan ses på www.stabtyskole.dk skoleport under
Lærkereden.

Madpakker

Børnehavebørn medbringer en madpakke til frokost og eftermiddagsmad + et stykke frugt dagligt til en fælles frugtskål.
Vi henstiller til at børnene ikke får for meget kage, mælkesnitte og lign. med i
madpakken.
Børnene får selv lov til at bestemme, hvad de spiser først fra deres madkasse.
Vi vil gerne at børnene har en vanddrikkedunk med.
Samtaler
Ca. 3 mdr. efter at barnet er startet i børnehaven, tilbydes en samtale om
børnehavestart.
Der tilbydes en samtale om skoleparathed for de kommende skolebørn i maj, hvor
også SFH-personale og skolen deltager.
Der vil altid være mulighed for en samtale på andre tidspunkter, hvis der er brug
for dette.

Åbningtider : man-torsdag 6.15 -1645
Fredag 6.15-15.45
Lærkereden
Stabyvej 34
6990 Ulfborg
Kontor: 96 11 55 35
Skolegruppen: 96 11 55 36
Børnehavegruppen: 96 11 55 37
Mail:Laerkereden@holstebro.dk