Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Ulfborg og Staby Vandværk sammenlægges.

Ulfborg og Staby Vandværk har indgået en aftale om, at Staby Vandværk fra den 01. januar 2021 bliver en

del af Ulfborg Vandværk, hvilket enstemmigt blev vedtaget på alle fire ekstraordinære generalforsamlinger

i november og december måned.

Alle nuværende forbrugere hos Staby Vandværk overgår derfor til at være kunder hos Ulfborg Vandværk.

I februar måned udsendes årsopgørelsen for 2020 til forbrugerne i Staby. Denne skal på sædvanlig vis betales til Staby Vandværk – enten via BS-betalingsservice eller via almindelig indbetalingskort.

I starten af marts måned vil Ulfborg Vandværk via Vandværkernes EDB Service tilsende forbrugerne i Staby det første indbetalingskort på 1. rate til Ulfborg Vandværk for perioden 01. januar til 31. marts 2021.

Forbrugere der tidligere har klaret indbetaling via BS-betalingsservice i banken – skal huske at tilmelde

det nye indbetalingskort fra Vandværkernes EDB Service til automatisk betaling i banken.

 

Ved driftsforstyrrelser kan driftsleder John Kamp kontaktes på tlf. 97.492470 eller på e-mail:

   drifsleder@ulfborgvandvaerk.dk 

 

Eventuelle spørgsmål vedr. selve sammenlægningen kan rettes til Ulfborg Vandværks formand, Niels Tokkesdal eller adv. fm. Mathias M. Kristensen, Advokatfirmaet Thorninger.

 

Begge bestyrelser takker for den store opbakning.

 

Del på Facebook