Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

Virtuel generalforsamling

Kære Alle
Tusind tak til jer som mødte op til generalforsamling på nettet – det virkede 🙂
Vi fik talt om året der var gået og hvad fremtiden byder på.
Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig :
Hanne Arberg formand
Hanne Winther kasser
Helge Thomsen næstformand
Jane Hove sekretær
Peder Eskildsen medlem
Suppleanter:
Karin Kirkgaard og Nick Ruby
Tak til afgående bestyrelsesmedlem Lone Stage for engagement og samarbejde.
I forlængelse af drøftelsen på generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at foreningen skulle købe anparter for 10000 kroner i købmandsprojektet. På den måde er alle foreningens medlemmer også “med”.
Herunder link til formandens beretning.
Del på Facebook