Aktiv Staby

Hjemmeside for foreninger i Staby og Staby Sognegård

mar Å

Generalforsamling i Aktiv Staby

Aktiv Staby afholder generalforsamling tirsdag den 23/3 2021 kl 19:30 Generalforsamling foregår online – man deltager i mødet hjemmefra ved at klikke på følgende link:

Læs mere