Månedsarkiv: marts 2021

Virtuel generalforsamling

Kære Alle
Tusind tak til jer som mødte op til generalforsamling på nettet – det virkede 🙂
Vi fik talt om året der var gået og hvad fremtiden byder på.
Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig :
Hanne Arberg formand
Hanne Winther kasser
Helge Thomsen næstformand
Jane Hove sekretær
Peder Eskildsen medlem
Suppleanter:
Karin Kirkgaard og Nick Ruby
Tak til afgående bestyrelsesmedlem Lone Stage for engagement og samarbejde.
I forlængelse af drøftelsen på generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at foreningen skulle købe anparter for 10000 kroner i købmandsprojektet. På den måde er alle foreningens medlemmer også “med”.
Herunder link til formandens beretning.

Generalforsamling i Aktiv Staby

Aktiv Staby afholder generalforsamling tirsdag den 23/3 2021 kl 19:30

Generalforsamling foregår online – man deltager i mødet hjemmefra ved at klikke på følgende link:

https://meet.jit.si/PrimaryUnionsKeyNearly

(man klikker på linket – det virker på alle platforme – husk at sige ja til brug af mikrofon og kamera)

På valg er Helge Thomsen og Lone Stage. Lone genopstiller ikke, så nyt bestyrelsesmedlem efterlyses 🙂

Forslag som ønsker behandlet skal være formand Hanne Arberg i

hænde senest den 18/3 på hanneherskind@hotmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Aktiv Staby