Virtuel generalforsamling

Kære Alle
Tusind tak til jer som mødte op til generalforsamling på nettet – det virkede 🙂
Vi fik talt om året der var gået og hvad fremtiden byder på.
Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig :
Hanne Arberg formand
Hanne Winther kasser
Helge Thomsen næstformand
Jane Hove sekretær
Peder Eskildsen medlem
Suppleanter:
Karin Kirkgaard og Nick Ruby
Tak til afgående bestyrelsesmedlem Lone Stage for engagement og samarbejde.
I forlængelse af drøftelsen på generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at foreningen skulle købe anparter for 10000 kroner i købmandsprojektet. På den måde er alle foreningens medlemmer også “med”.
Herunder link til formandens beretning.

Generalforsamling i Aktiv Staby

Aktiv Staby afholder generalforsamling tirsdag den 23/3 2021 kl 19:30

Generalforsamling foregår online – man deltager i mødet hjemmefra ved at klikke på følgende link:

https://meet.jit.si/PrimaryUnionsKeyNearly

(man klikker på linket – det virker på alle platforme – husk at sige ja til brug af mikrofon og kamera)

På valg er Helge Thomsen og Lone Stage. Lone genopstiller ikke, så nyt bestyrelsesmedlem efterlyses 🙂

Forslag som ønsker behandlet skal være formand Hanne Arberg i

hænde senest den 18/3 på hanneherskind@hotmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Aktiv Staby

 

Update købmandsprojektet

De næste uger vil vi i købmandsprojektet skrue op for charmen.

Der kommer annonce og artikel i torsdagsavisen her i vinterferien, hvor der også er gæster i sommerhusene.

Derudover vil vi opfordre alle til at tale med venner, bekendte, naboer og familie om ikke de har lyst til at støtte projektet. I må også gerne like og dele vores opslag på facebook.

Mange lokale firmaer har allerede givet sponsorat til projektet. Vi vil selvfølgelig gerne have alle med.

Vi er oppe over 300.000 nu – vi finder det realistisk at komme over de 500.000.

Tilslutning til Ulfborg Fjernvarme

Ulfborg Fjernvarmeværk giver nu Staby en enestående mulighed for tilslutning til en billig, bæredygtig og sikker varmeløsning.

 

Ved valg af fjernvarme får du

  • Bedre energimærkning af dit hus
  • Boligens værdi og efterspørgsel øges
  • En stabil og driftssikker varmeløsning
  • Minimal vedligeholdelse
  • Bedre plads – da fjernvarmen fylder meget lidt
  • Du slipper for udgiften på et senere tidspunkt, når dit nuværende varmeanlæg skal udskiftes

Har du ikke penge til tilslutning og VVS-arbejdet kan din bank måske give dig et godt og billigt lånetilbud.

 

Vi har indhentet oplysninger fra både Sparekassen Thy og Nordea

 

Sparekassen Thy stiller sig til rådighed med individuel rådgivning om de forskellige lånemuligheder. I nogle tilfælde vil man kunne finansiere det via kreditforeningen og måske behøver det ikke, at koste ekstra pr. måned.

 

 

Og her er et eksempel på et Energisparelån fra Nordea:

Lån                                     62.000 kr.

Løbetid:                             10 år

Pålydende rente:             2,95%

Ydelse/md. efter skat      541,16 kr.

Du får hermed et par gennemsnitsberegninger for et hus på 130 m2 ved skift til fjernvarme

 

Hvis entreprenørerne kan, vil udrulningen måske kunne finde sted allerede i 2021.

Kasserer Hanne Winther

På bestyrelsens vegne

Aktiv Staby

 

 

Ulfborg og Staby Vandværk sammenlægges.

Ulfborg og Staby Vandværk har indgået en aftale om, at Staby Vandværk fra den 01. januar 2021 bliver en

del af Ulfborg Vandværk, hvilket enstemmigt blev vedtaget på alle fire ekstraordinære generalforsamlinger

i november og december måned.

Alle nuværende forbrugere hos Staby Vandværk overgår derfor til at være kunder hos Ulfborg Vandværk.

I februar måned udsendes årsopgørelsen for 2020 til forbrugerne i Staby. Denne skal på sædvanlig vis betales til Staby Vandværk – enten via BS-betalingsservice eller via almindelig indbetalingskort.

I starten af marts måned vil Ulfborg Vandværk via Vandværkernes EDB Service tilsende forbrugerne i Staby det første indbetalingskort på 1. rate til Ulfborg Vandværk for perioden 01. januar til 31. marts 2021.

Forbrugere der tidligere har klaret indbetaling via BS-betalingsservice i banken – skal huske at tilmelde

det nye indbetalingskort fra Vandværkernes EDB Service til automatisk betaling i banken.

 

Ved driftsforstyrrelser kan driftsleder John Kamp kontaktes på tlf. 97.492470 eller på e-mail:

   drifsleder@ulfborgvandvaerk.dk 

 

Eventuelle spørgsmål vedr. selve sammenlægningen kan rettes til Ulfborg Vandværks formand, Niels Tokkesdal eller adv. fm. Mathias M. Kristensen, Advokatfirmaet Thorninger.

 

Begge bestyrelser takker for den store opbakning.

 

Anpartssalg update

Glædelig jul og godt nytår

Lige inden jul den 23 december var vi nået op på 167500 kroner i anpartssalget til “Stabys Næste Købmand” – disse er fordelt på 48 anpartsbeviser.

Vi håber på at nå op på mindste 500000 – og gerne mere – har du købt?

 

 

Anpartssalg

Vi er kommet godt fra start med anpartssalget. Vi har modtaget 95000 kroner på i alt 27 tegningsblanketter.

Tegningsperioden løber frem til 31/12 –

Nogle spørger om man får pengene fra anpartskøbet igen?

Man binder sine penge til sin anpart.

Men man kan aldrig komme til at hæfte for mere, end man har købt anparter for.

Formålet med selskabet er

1) at købe Stabyvej 61 så vi sikrer rammen om “Stabys næste købmand”.

2) At sætte butikken i stand.

3) At leje Stabyej 61 billigt ud til “Stabys næste købmand”.

Huslejen skal bruges til vedligehold – men ikke som sådan tjene penge.

Efter den 31/12 vil der bliver holdt stiftende generalforsamling i anpartsselskabtet “Staby Købmand Invest Aps” – her har alle anpartshavere stemmeret, og der vil blive etableret en egentlig bestyrelse.

Køb anparter i Staby Købmand

Til alle med interesse i Staby og en fremtidig stærk købmand i byen

For at sikre generationsskiftet i købmandsbutikken i Staby, idet Anita har varslet sin afgang 1/4 2021, er det på borgermødet den 28/9 blevet besluttet at etablere et nyt selskab ejet af alle, som tegner anparter. Med det formål at overtage og istandsætte købmandsbygningen, Stabyvej 61 med driftsinventar, så vi sikrer en fremtidig stærk købmandsforretning i byen.

 

Stabys næste købmand kan så leje bygningerne billigt og drive butikken videre.

 

Anparter á 2.500 kroner købes ved at udfylde tegningsblanketten og indbetale pengene på vores spærrede konto i Sparekassen Thy nr. 9859 0005338395 eller via mobilepay 857000

 

Kontoen er bundet til køb og istandsættelse af bygningerne med inventar.

Når tegningsperioden udløber den 31/12 20, indkaldes der til stiftende generalforsamling i anpartsselskabet. Købet er bindende og man hæfter kun, for det beløb man har købt anparter for.

I fald projektet ikke bliver til noget, får indbetalerne pengene tilbage.

 

Tegningsblanketten kan afleveres i postkassen i købmandsbutikken

eller i Hanne Arbergs postkasse, Stabyvej 63, Staby

Tegningsblanketten behandles fortroligt og opbevares hos vores revisor.

 

Vores købmandsbutik er rigtigt vigtig for området, ikke blot som stedet vi handler, men også som posthus, apotek og mødested. HUSK at handle hos vores købmand.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at tage fat i en fra arbejdsgruppen

Hanne Arberg 61267862

Thor Frederiksen 29711621

Mogens Kirkgaard 21759221

Frank Weber 30266036

Du kan følge med i indsamlingen på facebooksiden:  Stabys Næste Købmand

Staby “nye” købmand

Borgerne i byen har gennem de seneste uger malet købmandsforretningen udvendigt. Det er sket gennem en kæmpe opbakning fra borgere i byen og med venlig hjælp fra Midvest Malefirma, sponsorat fra bagbutikken, sponsorat og hjælp med lift fra Finn G. Andreasen Aps.

Anita har varslet at hun vil stoppe til april 2021 –

Derfor skal vi hjælpes ad med at finde en ny købmand og måske en ny konstruktion for forretningen.

Der er borgermøde i Sognegården den 28/9 klokken 19 – Hvor ALLE er velkomne til at komme og give deres besyv med.